Inici » Hawalis

Hawalis

El joc Hawalis és jugat pels homes en el Sultanat d’Oman. Va ser descrit a Oman per Alexander Johan de Voogt primer l’any 2003 (1) i recentment el 2014. De Voogt va escriure que les regles de la tercera etapa d’un joc mancala jugat a les Sheychelles conegut com Makonn són molt similars al joc mancala Hawalis d’Oman. I va afegir que:

“Els jocs mancala trobats a Zanzibar i Madagascar, encara que amb quatre files, són molt diferents. En canvi, es poden trobar jocs similars a Moçambic. Una breu comparació entre jocs mancala d’Oman i Seychelles suggereix que en ambdós països els jocs van ser introduïts des d’una àrea similar de la costa moçambiquesa.”(2)

Segons Charpentier, De Voogt i alt. (3):

“A finals del segle XIX, un període en el qual el Sultanat d’Oman regeix Zanzíbar des de Muscat, una població africana que va arribar va introduir el Hawalis, l’únic joc mancala conegut avui en aquesta regió”

Regles resumides del joc:

tauler: 4×7 (quatre files de set forats).
peces: 56 llavors (28 per jugador).
disposició inicial: 2 llavor en cada forat.
direcció de la sembra: anti-horària.
sembra: múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol dels seus forats de les seves dues files que continguin més d’una llavor. Les llavors es sembren una a una en els següents forats fins que la darrera llavor de la volta caigui en un forat buit. Quan la darrera llavor de la volta cau en un forat buit, el torn acaba amb captura o no.
Si un jugador té només llavors solitàries en les dues files de forats pròpies, se li permet sembrar-les amb condicions. El jugador pot ara sembrar una llavor solitària de la mateixa manera i direcció però sols en un forat buit. No se li permet sembrar-la en un forat que contingui una altra llavor solitària.
collita: una captura es realitza quan la darrera llavor sembrada d’una volta cau en un forat buit de la fila interior pròpia i els forats directament oposats a aquest (el forat oposat de la fila interna de l’adversari i el forat directament al darrera d’aquest en la fila externa de l’adversari) contenen almenys una llavor cadascun. Es captura el contingut d’aquests dos forats de l’adversari i les llavors es retiren del tauler. Si el forat oposat de la fila interna de l’adversari està buit, no hi ha captures. Però si el forat oposat de la fila externa de l’adversari està buit, és pot capturar el contingut del forat oposat de la fila interna de l’adversari.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no té llavors i, aleshores perd.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en un tauler de 4×7, és a dir, 4 files de set forats. Al començament de la partida es col·loquen 2 llavors en cada forat. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler Hawalis. Les dues files de forats de dalt pertanyen al jugador A. Les dues files de sota són les del jugador B. Les dues files numerades del 8 al 14 de cada territori s’anomenen files internes (o anteriors). És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades de l’1 al 7 de cada territori s’anomenen files externes (o posteriors).

regles_hawalis_fig_00

peces de joc

Generalment en els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 56 peces (28 per jugador).

NOTES:

(1) VOOGT, Alex J. De. Hawalis in Oman: a first account of expertise and dispersal of four-row mancala in the Middle East. A: Board Game Studies 6, 2003, 95-98.
(2) VOOGT, Alex J. De. Makonn and the Indian Ocean: East African slave trade and the dispersal of rules. A: Board Game Studies Journal online 8, 2014, 147–152.
(3) CHARPENTIER, Vincent; VOOGT, Alex J. De et Alt. Games on the seashore of Salalah: the discovery of mancala games in Dhofar, Sultanate of Oman. A: Arabian archaeology and epigraphy, 2014: 25: 115–120.

Be Sociable, Share!