Inici » Halusa

Halusa

El joc  Halusa o Halusi es jugava a la regió d’Iraq.

Aquest joc està relacionat, segons alguns autors, amb el joc mancala palestí Al-manqala, el turc Mangala i, també amb el joc jugat al Bàltic, conegut com German Bohnenspiel, que procedia de Pèrsia.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 72 (36 per jugador).
disposició inicial: 6 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple.  Es dipositen les llavors una a una començant pel forat següent del que s’han agafat.
collita: només en la fila pròpia. Quan la darrera llavor sembrada cau en un forat propi que conté un nombre parell de llavors, comptant la que s’acaba de dipositar, aquestes són retirades del tauler pel jugador que estava sembrant. Es poden fer captures múltiples si el forat(s) precedent(s) al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada també contenen un nombre parell de llavors.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot moure o es produeix un bucle. En el primer cas, les llavors restants són capturades pel jugador que ha pogut moure en la volta anterior. En el segon cas, cada jugador captura les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 6 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Halusa. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors. El joc Halusa es jugava amb volta simple.

Les captures es realitzen només en la fila pròpia quan la darrera llavor sembrada cau en un forat amb un nombre parell de llavors, comptant la que s’acaba de dipositar, aquestes són retirades del tauler pel jugador que estava sembrant. Es poden fer captures múltiples si el forat(s) precedent(s) al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada també contenen un nombre parell de llavors.

Si un forat conté més d’11 llavors i aquestes es sembren, quan es dóna la volta al tauler, el forat inicial no se salta.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu del joc és el de capturar més llavors que l’adversari. El guanyador és el jugador que ha capturat el major nombre de llavors al final de la partida. Per entendre millor las explicacions prèvies, vegeu els exemples següents:

Sou el jugador B i és el vostre torn de joc. Podeu escollir un forat entre els sis del propi costat del tauler.

Moveu des del forat 1B que conté dues llavors. Sembreu en direcció anti-horària…

Arribeu al forat 3B amb un nombre parell de llavors. El forat precedent 2B també conté un nombre parell de llavors.

Aleshores, captureu 10 llavors del forat 3B i 10 llavors més del forat 2B. El vostre torn acaba amb un total de 20 llavors capturades!

Sou el jugador B i és el vostre torn de joc. Podeu escollir un forat entre els sis del propi costat del tauler.

Si moveu des del forat 5B que conté tres llavors…

…arribeu al forat 2A a l’altra banda del tauler.

Els forats 2A i 1A contenen un nombre parell de llavors, però aquestes llavors no es capturen doncs les captures sols es fan en la fila pròpia de cada jugador. El vostre torn acaba sense captures.

Però si mou des del forat 1B que conté una llavor…

Arribeu al forat 2B. Aquest té un nombre parell de llavors…

Així doncs, captureu dues llavors.

El vostre torn acaba.

O si escolliu moure des del forat 4B, agafeu aquestes dues llavors i comenceu a sembrar en direcció anti-horària.

Arribeu al forat 6B que conté un nombre parell de llavors.

Captureu les 12 llavors d’aquest forat. El forat precedent també conté un nombre parell de llavors. Captureu les 4 llavors del forat 5B.

El vostre torn acaba.Aquest cop, heu capturat 16 llavors!

Be Sociable, Share!