Inici » Vai Lung Thlan

Vai Lung Thlan

El joc Vai Lung Thlan és jugat a l’estat Indi de Mizoram per la gent Mizo (també coneguts com els Lushai) els quals viuen a les Muntanyes Lushai entre Myanmar i Bangladesh.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 60 (30 per jugador).
disposició inicial: 5 llavors per forat.
direcció sembra: horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: es pot fer en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Les captures es fan quan la darrera llavor sembrada cau en un forat buit en qualsevol costat del tauler. El jugador que està sembrant captura la llavor dipositada i totes aquelles llavors solitàries que hi hagi en els forats precedents. Aquesta captura múltiple es pot fer en ambdós costats del tauler, traspassant els límits de cada territori.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari i deixar a l’adversari sense que pugui jugar. Si és el torn de moure d’un jugador i no pot  fer un moviment legal, aquest perd el seu torn i segueix passant fins que pugui fer un moviment.
el joc acaba…: quan no resten llavors en el tauler. Quan un jugador no té llavors en el seu territori i no pot jugar, el seu torn acaba i juga altre cop l’adversari i així successivament, fins que un moviment “alimenti” a l’oponent o no quedin llavors en el tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler
Es juga en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 5 llavors en cada forat al inici de la partida. Els moviments es fan en direcció horària. En el següent diagrama podeu veure una representació esquemàtica del tauler Vai Lung Thlan. La fila superior pertany al jugador A. La fila inferior pertany al jugador B.

Regles Vai Lung Thlan Fig.00

peces de joc

Habitualment, les peces de joc no tenen un valor determinat en els jocs mancala. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 60 llavors, 30 per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc. La direcció de la sembra en aquest joc és horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Vai Lung Thlan es juga amb sembra simple.

Els jugadors juguen per torns. El jugador que comença ha de triar un dels forats del seu territori i agafar totes les llavors contingudes i les ha de distribuir, una a una, en la direcció horària. Les captures es fan quan la darrera llavor sembrada cau en un forat buit en qualsevol costat del tauler. El jugador que està sembrant captura la llavor dipositada i totes aquelles llavors solitàries que hi hagi en forats precedents. És a dir, les llavors solitàries contingudes en els forats contigus precedents també són capturades. Aquest tipus de captura múltiple es pot fer a la vegada en ambdós costats del tauler, traspassant els límits de cada territori.

Les llavors capturades es retiren del tauler. Si un forat conté 12 llavors o més i aquestes són sembrades, quan es dóna una volta al voltant del tauler, el forat inicial no es salta.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu del joc és el de capturar més llavors que l’adversari i deixar l’adversari sense que pugui jugar. Si és el torn de moure d’un jugador i no pot  fer un moviment legal, aquest perd el seu torn i segueix passant fins que pugui fer un moviment. Quan un jugador no té llavors en el seu territori i no pot jugar, el seu torn acaba i juga altre cop el seu adversari i així successivament. Un jugador pot decidir moure des d’un forat i deixar al seu adversari sense llavors quan aquest no en té en el seu costat del tauler. En aquest cas, el jugador que sembrava, mou altre cop i així tantes vegades fins que un moviment “alimenti” a l’oponent o no quedin llavors en el tauler.

El joc acaba quan el tauler resta sense cap llavor. El guanyador és el jugador que ha capturat més llavors al final de la partida.

Per entendre millor les explicacions anteriors, podeu veure els exemples que segueixen. Assumiu que el joc està en marxa i és el vostre torn de joc. Sou el jugador B. Suposeu que abans de jugar, el tauler mostra l’aspecte següent:

Regles Vai Lung Thlan Fig.01

Decidiu moure des del forat 1B que conté 7 llavors. Distribuïu aquestes una a una en la direcció horària i acabeu en el forat 2A.

Regles Vai Lung Thlan Fig.01b

Aleshores, captureu 1 llavor perquè caieu en un forat buit. El vostre torn acaba:

Regles Vai Lung Thlan Fig.01c

Assumiu que el joc està en marxa i és el vostre torn de joc. Sou el jugador B. Suposeu que el tauler mostra una disposició com la següent:

Regles Vai Lung Thlan Fig.02

Decidiu moure des del forat 4B que conté 12 llavors. Distribuïu aquestes llavors, una a una, en la direcció horària. Quan doneu la volta al voltant del tauler, el forat inicial no el salteu. Així doncs, caieu en el forat inicial de nou.

Regles Vai Lung Thlan Fig.02b

Captureu aquesta llavor. Les llavors contingudes en els forats precedents 3B i 2B també són capturades.

Regles Vai Lung Thlan Fig.02c

Assumiu que el joc està en marxa. Sou el jugador B i és el vostre torn de joc, altre cop. Suposeu que, abans de jugar, el tauler mostra una disposició com la que podeu veure a continuació:

Regles Vai Lung Thlan Fig.03

Decidiu moure des del forat 2B que conté 5 llavors. Distribuïu aquestes llavors en la direcció horària i acabeu en el forat 1A.

Regles Vai Lung Thlan Fig.03b

Feu captures múltiples en ambdós costats del tauler, creuant els límits del territori de l’adversari. Captureu la llavor solitària del forat 1A i les llavors solitàries que hi ha en els forats precedents 6B, 5B, 4B i 3B també les captureu.

Regles Vai Lung Thlan Fig.03c

Be Sociable, Share!