Inici » Pallankuzhi

Pallankuzhi

El Pallankuzhi és un dels jocs mancala d’Àsia meridional. Aquest joc es juga al sud de la Índia (als estats de Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh i Karnataka) i al nord de Sri Lanka. És conegut amb molts noms segons les llengües i els llocs on es juga.

En la llengua Tàmil és conegut com பல்லாங்குழி [Pallāṅkuḻi], transcrit almenys com Pallaam kuzhie, Pallaanguzhi, Pallanguzhi, Pallanguli, Pallankuli. “Pallankuzhi” també s’utilitza en tàmil com a nom genèric per diversos jocs mancala majoritàriament jugats al sud de l’Índia i al nord de Sri Lanka per les dones tàmils.

En la vella llengua Tulu de la costa de Karnataka el nom usat és Arasaafa (o el joc del Rei).

En Telugu, la llengua d’ Andhra Pradesh els noms usats són Vaamana guntalu o Vanagallapeetha.

En Malayaalam, la llengua de Kerala és conegut com Parakkuzhi, que significa alguna cosa semblant a “distribuir pels forats” (kuzhis).

Al sud de l’Índia, a les peces que es transfereixen d’un forat a l’altre s’anomenen hallus i pals, és a dir, dents. Les peces de joc més habituals, des de fa molt de temps, són cauris, llavors (de tamarinde a Tamil Nadu i d’olinda a Sri Lanka) i també còdols.

Regles resumides del joc

tauler: 2×7, dues files de set forats.
núm.peces: 56 peces (28 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple o encadenada. La sembra encadenada en aquest joc té una particularitat:  es comença a sembrar agafant les llavors d’un forat del propi costat del tauler. Després que la darrera llavor cau en un forat (buit o ple) en qualsevol costat del tauler, agafeu el contingut del forat següent i, aleshores comença una volta nova. Es sembren les llavors en el forats següents. Continueu sembrant d’aquesta manera fins que la darrera llavor sembrada en una volta cau en un forat que té el seu següent forat buit. El torn acaba. Pot acabar amb captures o no.
collita: en ambdós costats del tauler. Dues maneres de capturar:

  • quan la darrera llavor sembrada d’una volta cau en un forat (buit o ple) que té el seu següent forat buit i el forat següent a aquest, conté llavors, aleshores es capturen.
  • al llarg del joc, alguns forats acabaran acumulant 4 llavors durant el torn de l’adversari. Immediatament, es capturaran els grups de 4 llavors que apareguin a la pròpia banda del tauler mentre es produeix el moviment del rival.

objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no té llavors en el seu territori, aleshores l’adversari captura les llavors restants en el tauler. Es juga a rondes. Quan un dels jugadors no pot moure, l’altre jugador captura les llavors restants en la seva banda del tauler. Per a la segona ronda, cada jugador usarà les llavors capturades en la ronda prèvia, omplint tants forats com pugui en el seu costat del tauler amb 4 llavors en cada un (començant per l’extrem esquerre). Els forats que no es poden omplir són marcats amb un tros de paper, una fulla d’arbre, etc. per indicar que no es poden jugar en la següent ronda. La segona ronda i les successives rondes es juguen amb les mateixes regles excepte que els forats que no estan ocupats al inici de la ronda no són usats. Quan un jugador no té suficients llavors (menys de quatre) per poder omplir cap forat propi al començament d’una nova ronda, el joc acaba.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

El Pallankuzhi es juga en taulers de 2×7 amb 4 llavors per forat al començament de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Pallankuzhi. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Pallankuzhi Fig.00

peces de joc

Habitualment, les peces de joc no tenen un valor determinat en els jocs mancala. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 56 llavors, 28 per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc. La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

S’escull a l’atzar el jugador que comença a sembrar. En el joc Pallankuzhi cada jugador, al seu torn, comença agafant totes les llavors de qualsevol dels seus set forats de la seva banda del tauler i sembra aquestes en el sentit contrari al de les agulles del rellotge amb sembra encadenada.

Els forats que segueixen al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada, determinen la vostra acció següent.

Es comença a sembrar agafant les llavors d’un forat del propi costat del tauler. La sembra encadenada en aquest joc té una particularitat. És fa de la següent manera: després que la darrera llavor cau en un forat (buit o ple) en qualsevol costat del tauler, agafeu el contingut del forat següent si n’hi ha, i aleshores comença una volta nova.

Es sembren les llavors en el forats següents. Continueu sembrant d’aquesta manera fins que la darrera llavor sembrada en una volta cau en un forat que té el seu següent forat buit. El torn acaba. Pot acabar amb captures o no. Això depèn de si el forat següent al forat buit, conté llavors o està buit. En el primer cas, es captura el contingut del forat immediatament després del forat que està buit. En el segon cas, no hi ha captures. Es pot capturar en ambdós costats del tauler.

Per altra banda, hi ha un segona manera de capturar. Al llarg del joc, alguns forats acabaran acumulant 4 llavors durant el torn de l’adversari. Immediatament, es capturaran els grups de 4 llavors que apareguin a la pròpia banda del tauler mentre es produeix el moviment del rival. Si un jugador deixa de capturar les 4 llavors que ha acumulat en algun forat de la seva fila pròpia i se n’acumulen 5 llavors, ja no és a temps de capturar les quatre.

Regles Pallankuzhi Fig.01

Suposeu que sou el jugador B. Si en el diagrama anterior, és el vostre torn de joc i decidiu moure des del forat 1, acabeu en el forat 3B, sense capturar, doncs el forat 5B està buit (el forat de després del forat buit que segueix al forat en el que ha caigut la darrera llavor sembrada). El resultat es mostra en el diagrama següent:

Regles Pallankuzhi Fig.01b

Si en el diagrama següent sou el jugador B i decidiu moure des del forat 3B:

Regles Pallankuzhi Fig.02

Aleshores, acabeu el moviment en el forat 2A de l’adversari:

Regles Pallankuzhi Fig.02b

El vostre torn acaba, capturant 1 llavor del forat 4A (el forat de després del forat buit que segueix al forat en el que ha caigut la darrera llavor sembrada). I el jugador rival captura 4 llavors acumulades al seu forat 2A. Veure el següent diagrama:

Regles Pallankuzhi Fig.02c

Si en el diagrama següent sou el jugador B i decidiu moure des del forat 6B:

Regles Pallankuzhi Fig.03

Acabeu amb la darrera llavor sembrada en el forat 4A. El vostre torn no acaba perquè el forat següent no està buit (en l’exemple conté 2 llavors).

Regles Pallankuzhi Fig.03b

Regles Pallankuzhi Fig.03c

El jugador rival captura 4 llavors acumulades en el seu forat 2A. La vostra sembra continua agafant les llavors contingudes en el forat següent (5A) al forat on heu caigut amb la darrera llavor sembrada (4A) i les sembreu en els forats següents 6A i 7A. Veure el diagrama següent:

Regles Pallankuzhi Fig.04

Com que el forat que segueix al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada conté llavors, la volta continua agafant les dues llavors del forat 1B:

Regles Pallankuzhi Fig.04b

I les sembreu en els forats 2B i 2C:

Regles Pallankuzhi Fig.04c

El vostre torn acaba perquè la darrera llavor cau en un forat que té el seu següent forat buit. Com que el forat següent al forat buit, també està buit, no feu captures.

Per a la segona ronda, cada jugador usarà les llavors capturades en la ronda prèvia, omplint tants forats com pugui en el seu costat del tauler amb 4 llavors en cada un (començant per l’extrem esquerre). Si un jugador, per exemple, ha capturat només 14 llavors en la ronda prèvia, posarà 4 llavors en tres forats de la seva banda del tauler i la resta fora del tauler o en el seu forat “magatzem” si el tauler en disposa.

En el diagrama següent es mostra com quedarà el tauler en el inici de la segona ronda quan el jugador de la fila B ha capturat, per exemple, 42 llavors en la ronda prèvia i el jugador de la fila A n’ha capturat 14. Els forats que no es poden omplir són marcats amb un tros de paper, una fulla d’arbre, etc. per indicar que no es poden jugar en la següent ronda. Es reserven les llavors que sobren fora del tauler. Es poden fer servir, si es necessiten, en acabar la següent ronda.  La segona ronda i les successives rondes es juguen amb les mateixes regles excepte que els forats que no estan ocupats al inici de la ronda no són usats.

Regles Pallankuzhi Fig.05

Els jugadors alternen moviments en rondes successives fins que un jugador guanya menys de 4 llavors en una ronda i és incapaç d’omplir un forat.

Hi ha distintes variants conegudes d’aquest joc:

En algunes regions es pot jugar amb 6 llavors en cada forat al començament de la partida. Per tant, es requeriran 84 llavors en total (42 per jugador). Així doncs, en aquesta variant, el joc acaba al començament d’una nova ronda quan un jugador té menys de sis llavors, ja que no en té suficients per poder omplir cap forat propi .

MÉS INFORMACIÓ

Bell, R. C. Board and Table Games from Many Civilizations. Revised Edition. Dover Publications, Inc. New York. 1979, 115-116.
Parker, H. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early Civilisation. Luzac & Co., London (UK) 1909, 599-600.

Be Sociable, Share!