Inici » Ali Guli Mane

Ali Guli Mane

El joc Ali Guli Mane és un joc mancala  tradicional que encara es juga avui en dia a l’Estat de Karnataka (antic Estat de Mysore), al sud de l’Índia, tant per part dels joves com dels adults. També és conegut com Aligulimane o Alugulimane. El tauler de joc (anomenat “Mane”) està fet de fusta i, a vegades, de metall. En els primers temps, els taulers van ser, fins i tot, esculpits en lloses de pedra. Les peces de joc, usades tradicionalment, entre altres, són les llavors de tamarinde, les llavors de gulaganji, o bé, petxines (cauris).

R.G. Singh va escriure l’any 2008 al blog “Board Games of India”:

“A les llars rurals al llarg de Karnataka el nostre equip d’investigadors va trobar taulers de joc innombrables amagat en àtics, lofts i enmig d’utensilis d’ús poc freqüent. Quan ens preguntem si en general, qualsevol persona sap com jugar, sempre resultava que una dona d’edat avançada a la llar hi havia jugat feia molt de temps quan era una jove núvia i més tard en taulers abandonats en els polsosos racons de la casa. (…) En entrar a la plaça del poble ens aturem al davant del temple d’Urukaatheshwari Devi, intentant localitzar els taulers de joc en el terra d’aquesta antiga estructura. Per a la nostra consternació, les parets i el sòl recentment s’havien reparat amb lluents rajoles de ceràmica; fins i tot els pilars de granit sòlids no es van salvar. No hi havia cap possibilitat de trobar un tauler de joc allà perquè si n’hi ha algun, ara jeia enterrat sota les rajoles ceràmiques. Decebuts, al voltant del temple una escena ens va cridar l’atenció. Era una senyora octagenaria Chemmaramma que ensenyava a tres noies joves el joc Aligulimane.” (1)

La característica principal del joc és que els jugadors poden fer dos moviments per torn, si es captura en el primer. És a dir, en cada torn si un jugador fa una captura, té dret a un altre moviment. Les captures es realitzen quan es dóna una situació anomenada “Saada” (quan el forat següent al forat en què ha caigut la darrera llavor d’una volta, és buit).(2)

Regles resumides del joc

tauler: 2×7, dues files de set forats.
núm.peces: 70 peces (35 per jugador).
disposició inicial: 5 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple o encadenada. La sembra encadenada en aquest joc té una particularitat: es comença a sembrar agafant les llavors d’un forat del propi costat del tauler. Després que la darrera llavor cau en un forat (buit o ple) en qualsevol costat del tauler, s’agafa el contingut del forat següent i, aleshores comença una volta nova. Es sembren les llavors en el forats següents. Es continua sembrant d’aquesta manera, fins que la darrera llavor sembrada d’una volta cau en un forat que té el seu següent forat, buit. El torn acaba. Pot acabar amb captures o no.
collita: en ambdós costats del tauler. Dues maneres de capturar:

  • quan la darrera llavor sembrada d’una volta cau en un forat (buit o ple) que té el seu següent forat buit i el forat següent a aquest, conté llavors, aleshores es capturen.
  • a més, es captura el contingut, si n’hi ha, del forat oposat a aquest forat següent al forat buit.

objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no té llavors en el seu territori. Es juga a rondes. Per a la segona i següents rondes, cada jugador usarà les llavors capturades en la ronda prèvia, omplint tants forats com pugui en el seu costat del tauler amb 5 llavors en cada un. La segona i les successives rondes es juguen amb les mateixes regles excepte que els forats que no estan ocupats al inici de la ronda no són usats. Es juga d’aquesta manera fins que un dels jugadors no pot omplir cap forat al començament d’una ronda, és a dir, quan un jugador no té suficients llavors (menys de cinc).

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

L’Ali Guli Mane es juga en taulers de 2×7 amb 5 llavors en cada forat al començament de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’Ali Guli Mane. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

peces de joc

Habitualment, les peces de joc no tenen un valor determinat en els jocs mancala. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 70 llavors, 35 per jugador.

NOTES

(1) Singh, R.G. Life Imitates Art. A: Board Games of India. Blog. Saturday, May 17, 2008
(2) Cerrato, Luca. Ali guli mane A: Il Fogliaccio degli astratti. 2007; 40 pàg.8.

Be Sociable, Share!