Inici » Laomuzhuqi nx5

Laomuzhuqi nx5

Va ser descrit per primera vegada per Vernon A. Eagle l’any 1998. (1) El mot laomuzhuqi, significa: “joc (o tauler de joc) de la vella truja”. És un joc del petit poblat de Xiacun, al municipi d’Hetu, a diversos quilòmetres a l’est de la ciutat de Baoshan, al sud-est de la província xinesa de Yunnan. El principal informant fou un home Han de 68 anys. Va ser entrevistat per Vernon A. Eagle l’abril de l’any 1996.

Es juga en un rang de 2 a 5 files (segons el nombre de jugadors) amb 5 forats cada una. Pot ser jugat per 2, 3, 4 o 5 jugadors. En cada fila es col·loca una pedra gran, anomenada laomuzhu, i 5 pedres petites, anomenades zhuer en els altres quatre forats. Els taulers es dibuixen a terra amb un pal: un rectangle dividit en compartiments, no pas una sèrie de forats.

Per decidir qui juga primer, els jugadors llancen simultàniament un dels tres dits, huaquan en xinès: el polze, anomenat taisha (la muntanya); el dit petit, anomenat xiaogongji (el pollastre); o el dit índex, anomenat mayi, (la formiga). Similar al “pedra, paper, tisores”, en aquest joc la muntanya aixafa el pollastre, el pollastre es menja la formiga, i la formiga enderroca la muntanya.

L’ús de les llavors laomuzhu en aquest joc és bastant inusual. En cap altre joc mancala reportat per Eagle un conjunt de llavors es desplacen com un grup, no són distribuïdes quan es sembren de la manera habitual.

Regles resumides del joc

tauler: nx5, on n és el nombre de jugadors, que pot ser 2, 3, 4, o 5. De dues a cinc files de cinc forats.
núm. peces: 1 pedra gran i 20 petites per jugador.
disposició inicial: cada fila pertany a un jugador que disposa lliurement una pedra més gran que la resta, anomenada laomuzhu (truja vella) en un dels seus forats, mentre que els altres forats de la fila s’omplen amb cinc pedres més petites anomenades zhuer (garrins). Les pedres petites valen 1 punt. I les pedres grans 5 punts. D’ara endavant s’usarà el terme “llavors” per referir-nos a les peces de joc encara que s’usin pedres.
direcció sembra: en ambdues direccions, horària i antihorària.
sembra: volta múltiple o encadenada. Es juga amb un tipus de sembra encadenada en el qual després que es sembri la darrera llavor d’una volta, el jugador agafa les llavors del forat següent on ha caigut aquesta darrera llavor (i no pas les llavors del mateix forat on ha caigut) i les distribueix una a una en una nova volta en la mateixa direcció. (2)
Cada jugador ha d’iniciar el seu torn des d’un forat de la fila pròpia. El jugador que comença primer pot triar la direcció de la sembra. Si hi ha més de dues files i el primer jugador està en una fila interna, decideix quin camí segueix en arribar al final de la fila. Però quan la direcció està establerta, no pot ser canviada. Les files adjacents són sembrades en direccions oposades.
Cap llavor sembrada en un forat amb una llavor laomuzhu, i cap de les llavors que contingui un forat en el qual s’hi sembra una llavor laomuzhu és sembrada, roman junta amb la laomuzhu, i si dues laomuzhu són sembrades juntes, romanen juntes, són sembrades amb sembra encadenada juntes i capturades juntes: els garrins estan amb la seva mare. En efecte, una llavor zhuer viatja a collibè, i qui capturi a la seva mare, la captura a ella també.
El torn acaba quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat que té el forat següent buit. El torn pot acabar amb captura o sense captura.
collita: un cop ha finalitzat la sembra si el forat següent al forat on ha caigut la darrera llavor d’una volta està buit, aleshores es captura el contingut del forat immediatament posterior a aquest. Si el forat següent a aquest forat on s’ha fet captura també està buit, aleshores el contingut del forat immediatament posterior és també capturat i així successivament. Les captures es fan en qualsevol de les files del tauler. Es poden capturar grups de llavors que continguin una llavor laomuzhu, o es poden capturar dues llavors laomuzhu juntes, tal i com s’ha explicat anteriorment en la sembra.
objectiu del joc: capturar el màxim nombre de llavors. El jugador que captura més llavors és el guanyador.
el joc acaba…: quan un jugador, en el seu torn, té tots els seus forats buits. Les llavors restants en els forats dels altres jugadors no pertanyen a ningú i no són comptabilitzades. Es compten les llavors capturades. Les laomuzhu valen per 5. Guanya el jugador que ha capturat més llavors.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de nx5, on n és el nombre de jugadors, que pot ser 2, 3, 4, o 5. De dues a cinc files de cinc forats, que normalment es dibuixen a terra amb un pal. Cada fila pertany a un jugador que disposa lliurement una llavor més gran que la resta, anomenada laomuzhu (truja vella) en un dels seus forats, mentre que els altres forats de la fila s’omplen amb cinc llavors més petites anomenades zhuer (garrins). Les llavors petites valen 1 punt. I les llavors grans 5 punts. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Laomuzhuqi 4X5, és a dir, per jugar-hi quatre jugadors.

peces de joc

Generalment en els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. En aquest joc hi ha peces diferenciades: un forat de cada fila conté una pedra més gran que la resta, anomenada laomuzhu (truja vella), mentre que els altres forats s’omplen amb cinc pedres més petites anomenades zhuer (garrins). Les peces petites valen 1 punt. I les peces grans 5 punts. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En aquest joc es necessiten 20 llavors petites i 1 llavor gran per jugador.

NOTES

(1) Eagle, Vernon A. On a phylogenetic classification of mancala games, with some newly recorded games from the “Southern Silk Road”, Yunnan Province, China. In: Baord Games Studies 1, 1998, 50-68.
(2) Aquest tipus de sembra és anomenat estil Pussa-kanawa per alguns autors.

Be Sociable, Share!