Inici » Dongjintian

Dongjintian

El joc Dongjintian és un joc mancala jugat pels homes hani al sud-est de Yunnan, a Xina (a la Prefectura de Simao, al comtat de Mojiang, a la ciutat de Julian) quan va ser descrit per primera vegada per Vernon A. Eagle l’any 1995. (1)

El joc pot ser jugat per dues o quatre persones. En el primer cas, s’usa un tauler de 2×5. En el segon cas, s’usa un tauler de 4×5.

Regles resumides del joc

tauler: 4×5, quatre files de cinc forats.
núm. peces: 50 pedres (25 per jugador).
disposició inicial: 5 pedres en cada forat. D’ara endavant s’usarà el terme “llavors” per referir-nos a les peces de joc encara que s’usin pedres.
direcció sembra: en ambdues direccions, horària i antihorària.
sembra: volta múltiple o encadenada. En el seu torn cada jugador pot jugar des de qualsevol forat del tauler. Aleshores, es sembra la primera llavor en un forat ortogonal adjacent. Posteriorment, la resta de llavors es sembren una a una en direcció horària o antihorària però no es pot fer una doble volta.
Es juga amb un tipus de sembra encadenada en el qual després que es sembri la darrera llavor d’una volta, el jugador agafa les llavors del forat següent on ha caigut aquesta darrera llavor (i no pas les llavors del mateix forat on ha caigut) i les distribueix una a una en una nova volta (2) en la direcció contrària.
El torn acaba després d’una captura o quan no es pot fer una sembra encadenada.
collita: un cop ha finalitzada la sembra si el forat on ha caigut la darrera llavor d’una volta està buit, aleshores es captura el contingut del forat immediatament posterior a aquest, si n’hi ha.
objectiu del joc: capturar el màxim nombre de llavors. El jugador que captura més llavors al final de la partida és el guanyador.
el joc acaba…: quan no es poden fer captures. Les llavors que resten al tauler no són retirades per cap jugador. Romanen al tauler i no es comptabilitzen com a captures.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

El joc pot ser jugat per dues o quatre persones. En el primer cas, s’usa un tauler de 2×5. En el segon cas, s’usa un tauler de 4×5. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Dongjintian 4X5, és a dir, per jugar-hi quatre jugadors.

peces de joc

Generalment en els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. Si el joc es juga en un tauler de 2×5, es necessiten 50 llavors (25 per jugador). Si s’usa un tauler de 4×5, aleshores es necessiten 100 llavors (25 per jugador).

NOTES

(1) Eagle, Vernon A. On Some Newly Described Mancala Games from Yunnan Province, China, and the Definition of a Genus in the Family of Mancala Games. A: Voogt, A. J. de (Ed.). New Approaches to Board Games Research: Asian Origins and Perspectives. Working Paper Series 3. IIAS, Leiden (Netherlands) 1995, 48-61.
(2) Aquest tipus de sembra és anomenat estil Pussa-kanawa per alguns autors.

Be Sociable, Share!