Inici » Dong Wo

Dong Wo

El joc Dong Wo és un joc mancala que quan el reporta Vernon A. Eagle és jugat a la vila d’ Henglu, al comtat de Lianghe, prefectura autònoma de Dehong Dai-Jingpo, al sud-est de la província xinesa de Yunnan. Es juga amb un mètode de captura de forats. El principal informant fou un home achang de 25 anys. Va ser entrevistat per Eagle l’abril de l’any 1996. El mot dong significa: “moure”, wo significa: “forat”. (1)

El joc és jugat per dues persones en un tauler de 2×5. No hi ha preliminars abans de començar el joc. Per decidir qui comença primer, els dos jugadors es posen d’acord. En les rondes posteriors alternen l’ordre per començar el primer torn de la partida. Cal distingir “forats regulars” o simplement “forats” de “forats capturats”.

Regles resumides del joc

tauler: 2×5, dues files de cinc forats.
núm. peces: 40 pedres petites (20 per jugador) i 2 pedres més grans (1 per jugador).
disposició inicial: un forat de l’extrem de cada fila conté una pedra més gran que la resta, anomenada laomuzi (mare vella o simplement muzi, mare, s’entén: truja), mentre que els altres forats s’omplen amb cinc pedres més petites. D’ara endavant s’usarà el terme “llavors” per referir-nos a les peces de joc encara que s’usin pedres.
direcció sembra: en ambdues direccions, horària i antihorària.
sembra: volta múltiple o encadenada. En el seu torn cada jugador pot jugar des de qualsevol forat del seu costat del tauler, excepte en el cas que en rondes posteriors algun forat de la fila pròpia hagi estat capturat per l’adversari. Es juga amb un tipus de sembra encadenada en el qual després que es sembri la darrera llavor d’una volta, el jugador agafa les llavors del forat següent on ha caigut aquesta darrera llavor (i no pas les llavors del mateix forat on ha caigut) i les distribueix una a una en una nova volta. (2) No està permès sembrar una llavor muzi en un forat que contingui l’altra. Per altra banda, els jugadors són lliures de sembrar-la en qualsevol forat de la sembra. Si la llavor muzi és una llavor solitària, és a dir, es troba sola en un forat, i un forat veí conté l’altra muzi, la llavor solitària muzi no es pot jugar en aquesta direcció. Però, en el transcurs del joc una llavor muzi solitària pot arribar en un forat veí que contingui l’altra, fins i tot deliberadament. En aquest cas, una de les llavors muzi és capturada pel jugador que estava movent.
situació tianzi: si al final d’un moviment tots els forats d’un dels jugadors estan buits i l’adversari té, almenys, 2 llavors restants en els seus forats (la llavor muzi val per 5), el jugador que té tots els forats buits ha de col·locar una llavor en cada un dels seus forats. Aquest jugador ha de fer això tant si és el seu torn de joc com si és el torn del seu oponent.
collita: un cop ha finalitzat la sembra si el forat següent al forat on ha caigut la darrera llavor d’una volta està buit, aleshores es captura el contingut del forat immediatament posterior a aquest. Si el forat següent a aquest forat on s’ha fet captura també està buit, aleshores el contingut del forat immediatament posterior és també capturat i així successivament. Les captures es fan en ambdós costats del tauler.
objectiu del joc: reduir a l’adversari a un sol forat regular.
el joc acaba…: el joc es juga a rondes. Una ronda acaba si al final d’un moviment:

  1. tots els forats estan buits,
  2. un jugador té una sola llavor i l’adversari no en té cap,
  3. cada jugador té una sola llavor i cap dels dos està en disposició de capturar la llavor de l’oponent.

Com es guanya un forat: en els casos 1 i 3 la ronda és diu ping (igualada); però en el cas 2, el jugador que té la darrera llavor en un dels seus forats és el guanyador, encara que hagi capturat menys llavors i se li atorga un forat en el costat de l’adversari. El guanyador pot triar el forat que vulgui excepte el forat de l’extrem que conté la llavor laomuzi. El guanyador col·loca una llavor solitària en aquest forat guanyat a l’adversari.

Al final d’una ronda, després de vendre la llavor laomuzi (val per 5) si és necessari, els jugadors omplen els seus forats amb les llavors capturades (excepte els forats que han estat guanyats o comprats -veure més avall- per l’adversari). Si és necessari, un jugador demana prestades al seu adversari llavors del seu excedent per tal d’omplir els forats propis.

Com es compra un forat: es pot comprar per 10 llavors. Per tal de comprar un forat en el seu costat oposat, un jugador cal no només disposar de les 10 llavors necessàries per fer la compra (tenint en compte qualsevol deute acumulat) i almenys 1 llavor a més a més per col·locar-la en el forat comprat. El comprador tria el forat a comprar (excepte el forat de l’extrem que conté la llavor laomuzi). Si l’adversari té forats (guanyats o comprats) en el propi costat del comprador, aquests han de ser recomprats abans de comprar forats en el costat de l’adversari. Per recomprar un forat, el jugador cal que disposi de les 10 llavors que val i, almenys, 5 llavors més per omplir el forat. Un jugador no es pot negar a vendre, si el seu adversari té mitjans per comprar.

La restricció en la compra de forats en el costat de l’oponent mentre l’adversari té forats en el nostre costat del tauler, no s’estén a guanyar un forat si un jugador guanya la ronda i captura un forat en el costat de l’adversari sense tenir en compte l’estat dels forats del propi costat del tauler.

Els jugadors poden, de mutu acord, intercanviar forats que posseeixen en el costat de l’adversari. D’altra banda, un forat que acaba de ser guanyat pot ser immediatament recomprat pel perdedor de la ronda, si té les 15 llavors necessàries per fer la transacció. Després que un forat ha estat comprat o recomprat, el venedor pot utilitzar els guanys per recomprar o comprar. Aquestes sèries de compres es poden dur a terme entre rondes.

Com es captura un forat: els forats que han estat guanyats o comprats funcionen de la mateixa manera que abans de ser guanyats o comprats. Normalment, el propietari d’un forat capturat hi col·loca una sola llavor.

Cada vegada que una llavor és sembrada en un forat capturat per qualsevol dels jugadors, el propietari del forat pot retirar-la, i normalment ho fa. El propietari pot oblidar retirar una segona llavor sembrada en aquest forat. Però si una tercera llavor hi es sembrada, l’adversari del propietari del forat té dret a retirar 2 llavors, deixant el forat amb una sola llavor.

El propietari del forat capturat pot, en qualsevol moment del joc, i no importa qui estigui movent, treure la llavor solitària i deixar el forat buit, i així provoca o evita una captura o una sembra encadenada. Si el forat esdevé buit a conseqüència d’una captura, sembra encadenada, o el propietari l’ha tret, el propietari pot en qualsevol moment col·locar-hi una sola llavor per provocar o evitar una captura o una sembra encadenada. Però haurà de fer-ho de pressa si l’altre jugador està sembrant, doncs l’oponent no està obligat a esperar a que aquest decideixi treure o col·locar una llavor solitària.

El propietari d’un forat capturat no hi pot sembrar una llavor muzi, llevat que sigui inevitable com una sembra encadenada. Si l’adversari hi sembra una llavor muzi, és capturada. En altres paraules, un jugador no pot jugar directament una llavor muzi en el seu forat capturat, i ha d’evitar, si és possible, fer una sembra encadenada d’una llavor muzi en el seu forat capturat. Un jugador pot, però, fer una sembra encadenada d’una muzi en un forat capturat si l’acció és inevitable i aleshores la captura.

Un forat capturat s’afegeix al sector del seu propietari. És a dir, està permès usar la llavor solitària que hi ha per iniciar un moviment, com si fos un forat de la fila pròpia.

Una llavor solitària en un forat capturat pot ser capturada o sembrada en una sembra encadenada, llevat que sigui treta pel seu propietari abans que el jugador que està sembrant completi l’acció.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 2×5, és a dir, dues files de cinc forats, que normalment es dibuixen a terra amb guix o carbó. Un forat de cada fila conté una peça més gran que la resta, anomenada laomuzi o simplement muzi, mentre que els altres forats s’omplen amb cinc peces més petites. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Dong Wo. La fila superior pertany al jugador A. La fila inferior de sota pertany al jugador B.

Laomuzhuqi

peces de joc

Generalment en els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. En aquest joc hi ha peces diferenciades: un forat de cada fila conté una pedra més gran que la resta, mentre que els altres forats s’omplen amb cinc pedres més petites. Les peces petites valen 1 punt. I les peces grans 5 punts. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Dong Wo es necessiten 40 llavors petites (20 per jugador) i 2 llavors grans (1 per jugador).

NOTES

(1) Eagle, Vernon A. On a phylogenetic classification of mancala games, with some newly recorded games from the “Southern Silk Road”, Yunnan Province, China. In: Baord Games Studies 1, 1998, 50-68.
(2) Aquest tipus de sembra és anomenat estil Pussa-kanawa per alguns autors.

Be Sociable, Share!