Inici » Uugg

Uugg

Ethiopia-Eritrea

El joc Uugg és jugat a Abissínia (nom com era coneguda l’actual Etiòpia fins al segle XX) en de dues files de cinc, sis o set forats per fila. Els forats s’anomenen «bièt». Les peces de joc usades són generalment còdols. S’anomenen «tatar». Aquest joc fou descrit l’any 1911 per Marcel Cohen (1)

Regles resumides del joc:

tauler: 2×5, 2×6, 2×7, dues files de cinc, sis o set forats.
peces: en un tauler 2×5, són 40 (20 per jugador). En un tauler 2×6, són 48 (24 per jugador). En un tauler 2×7, són 56 (28 per jugador) .
disposició inicial: 4 llavors en cada forat.
direcció sembra: direcció anti-horària.
sembra(*): volta múltiple. Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de la seva fila. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents en direcció anti-horària. Si l’última llavor cau en un forat buit, el torn acaba. Si l’última llavor cau en un forat ocupat, el seu contingut s’agafa i es sembra en un nova volta. Si l’última llavor cau en un forat de l’adversari que conté 3 llavors (4 llavors, comptant l’acabada de dipositar), aleshores es diu que el jugador «ha colpejat». Aquesta acció s’anomena «uagga». El torn s’acaba. El forat queda bloquejat i les quatre llavors no es poden usar per sembrar. Aquest forat bloquejat rep el nom del joc: «uugg».
collita(*): en ambdós costats. Les llavors que caiguin en un «uugg» en torns posteriors hi queden acumulades. El forat «uugg» pertany al jugador que l’ha creat. Si el jugador que no és el propietari d’un forat «uugg» en el seu torn té una llavor solitària en el forat precedent de la seva fila, ha d’agafar aquesta llavor, desplaçar-la al forat «uugg» de l’adversari i retirar-la de nou, acompanyada d’una altra llavor continguda en aquest forat bloquejat. Les dues llavors són capturades i es retiren del tauler. Aquesta acció s’anomena «balla», significa que se les «menja».
Al final de la partida cada jugador compta les llavors «menjades» en la fila pròpia i les llavors acumulades en els forats «uugg» creats en la fila de l’adversari.
objectiu del joc: Aconseguir que al final d’una ronda l’adversari no pugui omplir cap forat amb les llavors capturades.
el joc acaba…: quan no hi ha cap llavor en els forats del tauler que no siguin «uugg». El joc es juga a diverses rondes. Els jugadors compten les llavors capturades al llarg de la ronda i omplen els forats de la fila pròpia amb aquestes llavors. Es col·loquen 4 llavors per forat. Cal omplir cada forat completament abans d’omplir el següent. Si algun jugador disposa de més llavors que a la ronda anterior, pot guanyar un forat o més de la fila pròpia i/o de l’adversari. Cada quatre llavors, guanya un forat. Si un jugador no pot omplir algun forat amb el nombre requerit de llavors, l’omple tan sols amb les llavors que disposi. Si un dels dos jugadors disposa de tres llavors de més enlloc de les quatre necessàries, compta per quatre i guanya el forat, agafant la llavor que li falta de l’adversari. Si tan sols hi ha 2 llavors de més, aquestes no compten. I cap jugador guanya ni perd cap forat.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 2×5, 2×6 i 2×7 amb 4 llavors per forat al començament de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’Uugg en un tauler 2×7. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Cenne

peces de joc

Habitualment, les peces de joc no tenen un valor determinat en els jocs mancala. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 40 llavors en un tauler 2×5 (20 per jugador). En un tauler 2×6, es necessiten 48 llavors (24 per jugador). En un tauler 2×7, es necessiten 56 llavors (28 per jugador) .

NOTES

(*) Les regles descrites d’aquest joc estan incompletes i assumim el següent:

  • No hi ha obligatorietat d’alimentar l’adversari.

(1) COHEN, Marcel. Jeux Abyssins: Journal Asiatique, Paris, 1911, Vol.10 T.18, pp. 463-497.

Be Sociable, Share!