Inici » Sulus Nishtaw

Sulus Nishtaw

Ethiopia-EritreaEl Sulus Nisthaw és jugat a les terres altes del nord d’Etiopia i Eritrea per la gent Tigrinya.

Les principals característiques d’aquest joc són que podeu crear i bloquejar forats al costat oposat del tauler (“forat reclamat”), però captureu des d’un “forat reclamat” en el vostre costat del tauler creat per l’adversari; i que a la segona i a les rondes següents la divisió del tauler depen del nombre de llavors ha capturat el jugador vencedor.

Regles resumides del joc:

tauler: 3×6, tres files de sis forats. A cada jugador li pertany la fila de sis forats més propera i els tres forats que queden a la dreta de la fila central.
núm. peces: 54 (27 per jugador).
disposició inicial: 3 llavors a cada forat.
direcció de la sembra: anti-horària.
sembra: voltes multiples. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat buit, el torn acaba. Si la darrera llavor cau en un forat que conté alguna llavor i no és un “forat reclamat”, el jugador agafa el seu contingut i distribueix les llavors en una nova volta. El jugador que comença primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós.
collita: es produeix en el propi costat del tauler. Les captures es fan en un “forat reclamat” creat per l’adversari. Un “forat reclamat” és un forat creat i bloquejat en el costat del tauler de l’adversari quan la darrera llavor sembrada cau en un forat que no ha estat reclamat que conté tres llavors i, aleshores, n’hi han 4.
El jugador captura la darrera llavor del moviment que cau al “forat reclamat” i una de les llavors contingudes. La pròxima vegada, la collita es realitza de la mateixa manera, llevat que el “forat reclamat” estigui buit.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari. El joc es juga en rondes. Cal intentar crear el menor nombre de “forats reclamats”, doncs l’adversari tan sols pot capturar llavors dels forats reclamats que creem en el seu territori.
el joc acaba…: quan un dels dos jugador no pot sembrar. Cada jugador compta les llavors capturades i també recull les llavors restants en els “forats reclamats”, creats durant el joc, en el costat opsat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Per a la primera ronda el costat propi del tauler de cada jugador és la fila més propera i els tres forats més a la dreta de la fila del mig. El costat de l’openent és la fila més llunyana i els tres forats que queden a l’esquerra de la fila del mig. És a dir, la fila de dalt i els tres forats de l’esquerra de la fila del mig pertanyen al jugador A. La fila de sota i els tres forats de la dreta de la fila del mig pertanyen al jugador B.

regles_sulus_nishtaw_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 54 llavors, 27 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o més forats d’acord amb les regles de cada joc.

El joc Sulus Nisthaw és jugat en la direcció anti-horària. Podeu veure la direcció de la sembra en el diagrama següent. Moveu d’esquerra a dreta en la fila propia, a sota. Moveu de dreta a esquerra en els forats centrals propis (7B, 8B i 9B). També moveu de dreta a esquerra en la fila superior de l’adversari. I moveu d’esquerra a dreta en els forats centrals de l’adversari (7A, 8A i 9A). Les llavors es distribueixen en els forats següents al forat del que s’han agafat les llavors.

regles_gabata_fig_01

Ambdós jugadors no comencen a jugar a la vegada en aquest joc. Es juga per torns. El jugador que comença primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós. Si sou el jugador que comença primer, agafeu una llavor del forat 1B, una del forat 2B, una del forat 3B,… fins que hagueu agafat una llavor de cada un dels primers vuit forats. Aleshores, una a una, les sembreu en els forats 9B, 1A, etc, fins que la darrera llavor arribi al forat 7A. Aleshores, agafeu totes les llavors contingudes en aquest darrer forat i les sembreu de manera convencional. És a dir, les llavors es reparteixen una a una en els forats adjacents consecutius amb voltes multiples.

Després, cada jugador per torns sembrarà el contingut d’un dels forats en el costat propi (de la fila més pròxima o dels tres forats de la dreta de la fila central).

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat buit, el torn acaba. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat que conté alguna llavor que no sigui un “forat reclamat”, el jugador que sembra agafa el contingut d’aquest forat i sembra en una nova volta.

En el Sulus Nishtaw un “forat reclamat” és un forat creat i bloquejat quan la darrera llavor sembrada cau en un forat al costat oposat del tauler que conté tres llavors i, aleshores n’hi ha quatre. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat reclamat durant la sembra, en el costat oposat, el torn acaba sense captures.

Un “forat reclamat” es pot crear tan sols després del primer moviment del joc. Si durant el primer moviment del joc, la darrera llavor sembrada cau en un forat que conté tres llavors, i aleshores n’hi ha quatre, no es crea un “forat reclamat”. Aquestes llavors es distribueixen en una volta nova.

El jugador que crea un “forat reclamat” el marca d’alguna manera distintiva. Aquest forat pertany d’ara en endavant al jugador que l’ha creat. En crear un “forat reclamat”, el torn acaba.

Captureu la darrera llavor sembrada d’un moviment que caigui en un “forat reclamat” en el propi costat del tauler i una de les llavors que conté. La pròxima vegada, les capatures es fan de la mateixa manera tret que el “forat reclamat” estigui buit.

Si un jugador captura des d’un “forat reclamat” en el propi costat del tauler, torna a moure (començant des de qualsevol forat del propi costat del tauler que no sigui un “forat reclamat”). No està permés sembrar les llavors des d’un “forat reclamat”.

OBJECTIU DEL JOC

En aquest joc un jugador pot fer “passar gana” a l’openent, és a dir, pot provocar amb un moviment que l’adversari es quedi sense llavors en el seu territori. Si un jugador no té llavors en els propis forats que no siguin forats reclamats, el joc acaba.

L’objectiu del joc és el de capturar més llavors que l’adversari. El jugador que aconsegueix més llavors guanya el joc. El joc acaba quan algun jugador no pot jugar cap forat. Cada jugador compta les llavors capturades i també compta les llavors restants en els “forats reclamats” en el propi costat del tauler, creats durant el joc per l’adversari.

El joc es juga en rondes. A la segona ronda i les posteriors, la divisió del tauler depen de la quantitat de llavors que ha capturar el guanyador en la ronda prèvia. Si un jugador guanya més de 27 llavors, començarà la partida següent amb més dels 9 forats inicials. Els primers forats que seran afegits al territori propi són els forats centrals, de dreta a esquerra (9A, 8A i 7A). Si un jugador aconsegueix més de 39 llavors al final de cada ronda, els forats de la fila exterior són afegits al propi territori començant d’esquerra a dreta. La direcció de la sembra continua de la mateixa manera.

Si el jugador B és el guanyador i ha aconseguit 33 llavors al final d’una ronda del joc, pot col·locar les llavors en el tauler de la manera que es pot veure en el diagrama següent. Tots aquests forats constitueixen el territori del jugador B.

regles_sulus_nishtaw_fig_round2

Per il·lustrar millor tot el que s’acaba d’explicar, podeu veure els següents exemples:

Assumiu que la partida està en joc i després de diversos torns podeu veure que la situació és la que mostra el diagrama següent. Sou el jugador B i decidiu moure des del forat 6B que conté 7 llavors…

regles_sulus_nishtaw_jug_01

Agafeu aquestes llavors i les sembreu una a una en els forats adjacents consecutius: una llavor al forat 7B, una altra al forat 8B, una al forat 9B. Continueu la sembra en el forat 1A fins que arribeu al forat 4A.

regles_sulus_nishtaw_jug_01b

Com que la darrera llavor sembrada cau en un forat ocupat que no és un “forat reclamat”, agafeu el contingut i sembreu aquestes llavors en una nova volta. Sembreu des del forat 4A…

regles_sulus_nishtaw_jug_02

…i arribeu al forat 6A. I continueu sembrant.

regles_sulus_nishtaw_jug_02b

Moveu des del forat 6A…

regles_sulus_nishtaw_jug_03

…i arribeu al forat 8A.

regles_sulus_nishtaw_jug_03b

La vostra darrera llavor sembrada cau en un forat del costat de l’adversari que conté tres llavors, per tant n’hi ha ara quatre. Heu creat un “forat reclamat”. Marqueu-lo (forat 8A) d’una manera distintiva, introduint algun objecte menut. Nosaltres ho hem indicat marcant el contorn del forat de color vermell. El vostre torn acaba.

regles_sulus_nishtaw_jug_03c

Assumiu que la partida està de nou en joc i després d’alguns torns veieu la situació mostrada en el diagrama següent. Els forats 3B i 7B són “forats reclamats” creats per l’oponent (amb el contorn blau). El forat 8A és un “forat reclamat” que heu creat (amb el contorn vermell). Sou el jugador B i decidiu moure des del forat 5B que conté 2 llavors.

regles_sulus_nishtaw_jug_5

Com que arribeu a un “forat reclamat” en el vostre costat del tauler (7B), captureu aquesta darrera llavor sembrada i també captureu una altra llavor que contingui el forat. Les retireu del tauler.

regles_sulus_nishtaw_jug_5b

I torneu a repetir torn, sembrant des de qualsevol forat del propi costat que no sigui un “forat reclamat”. Assumiu que decidiu moure des del forat 6B que conté 1 llavor.

regles_sulus_nishtaw_jug_6

Arribeu també a un “forat reclamat” (7B), així doncs captureu la darrera llavor sembrada i també una altra llavor que contingui el forat. I repetiu torn, començant a sembrar des de qualsevol forat del vostre costat que no sigui un “forat reclamat”.

regles_sulus_nishtaw_jug_6b

Ara, assumiu que el joc està en joc després d’alguns torns i podeu veure la situació que es mostra en el diagrama següent. Si començeu a moure des del forat 9B que conté 5 llavors…

regles_sulus_nishtaw_jug_10

… arribeu al forat 5A. Com que la darrera llavor sembrada cau en un forat del costat de l’adversari que conté tres llavors, i per tant, ara n’hi ha ara quatre, heu creat un “forat reclamat”. Marqueu-lo d’una manera distintiva, introduint algun objecte menut. El vostre torn acaba.

regles_sulus_nishtaw_jug_10b

Hi ha distintes variants conegudes d’aquest joc:

Hi ha una variant que es juga tal i com s’ha descrit abans, excepte que cap moviment pot ser iniciat des d’un forat que contingui tres llavors, a no ser que tots els forats continguin tres llavors.

Hi ha una altra variant que es juga tal i com s’ha explicat abans, excepte que no es pot començar un moviment des del forat propi que hi ha a l’extrem esquerre de la fila exterior de cada jugador (el forat 1B pel jugador B, o el forat 1A pel jugador A) llevat que contingui més de tres llavors.

Be Sociable, Share!