Inici » Sulus Aidi

Sulus Aidi

Ethiopia-EritreaEl Sulus Aidi és jugat a les terres altes del nord d’Etiopia i a Eritrea per la gent Tigrinya.

La característica principal d’aquest joc és que podeu crear i bloquejar forats al costat oposat del tauler (“forat reclamat”) però no es fan captures. Les llavors que caiguin en un “forat reclamat” pertany al jugador que l’hagi creat. No es retiren. Al final de la partida cada jugador comptarà les llavors restants en els forats reclamats propis que ha creat al costat del tauler de l’adversari.

Regles del joc resumides:

tauler: 3×6, tres files de sis forats.
núm. peces: 54 (27 per jugador).
disposició inicial: 3 llavors en cada forat al inici de la partida. A cada jugador li pertany la fila de sis forats més propera i els tres forats a mà dreta de la fila del mig.
direcció de la sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat buit, el torn acaba. Si la darrera llavor cau en un forat ocupat que no sigui un “forat reclamat” el jugador agafa el contingut i distribueix aquestes llavors en una nova volta. El primer movement és jugat simultàniament pels dos jugadors a mode de cursa fins que ambdos caiguin en un forat buit. El primer jugador en arribar a un forat buit, començarà la segona etapa.
collita: no es fan captures. Les llavors que caigun en un “forat reclamat” pertanyen al jugador que l’ha creat. Un “forat reclamat és un forat creat i bloquejat en el costat del tauler de l’adversari quan la darrera llavor sembrada cau en un forat reclamat que conté tres llavors i, aleshores, n’hi han 4.
objectiu: acumular llavors en els forats reclamats propis.
el joc acaba…: quan ambdós jugadors no poder sembrar. Cada jugador compta les llavors restants en els forats reclamats en el costat del tauler de l’adversari, creats durant la partida.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

El costat propi del tauler de cada jugador és la fila més propera i els tres forats més a la dreta de la fila del mig. El costat de l’openent és la fila més llunyana i els tres forats que queden a l’esquerra de la fila del mig. És a dir, la fila de dalt i els tres forats de l’esquerra de la fila del mig pertanyen al jugador A. La fila de sota i els tres forats de la dreta de la fila del mig pertanyen al jugador B.

regles_sulus_aidi_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 54 llavors, 27 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o més forats d’acord amb les regles de cada joc.

El joc Sulus Aidi és jugat en la direcció anti-horària. Podeu veure la direcció de la sembra en el diagrama següent. Moveu d’esquerra a dreta en la fila propia, a sota. Moveu de dreta a esquerra en els forats centrals propis (7B, 8B i 9B). També moveu de dreta a esquerra en la fila superior de l’adversari. I moveu d’esquerra a dreta en els forats centrals de l’adversari (7A, 8A i 9A). Les llavors es distribueixen en els forats següents al forat del que s’han agafat les llavors.

regles_gabata_fig_01

El primer movement és jugat simultàniament pels dos jugadors a mode de cursa fins que ambdos caiguin en un forat buit. El primer jugador en arribar a un forat buit, començarà la segona etapa. D’ara endavant la partida es juga per torns. Cada jugador al seu torn sembrarà el contingut d’un dels forats en el costat propi (de la fila més pròxima o dels tres forats de la dreta de la fila central). Les llavors es reparteixen una a una en els forats adjacents consecutius amb voltes multiples.

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat buit, el toen acaba. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat que conté alguna llavor que no sigui un “forat reclamat”, el jugador que sembra agafa el contingut d’aquest forat i sembra en una nova volta.

En el Sulus Aidi un “forat reclamat” és un forat creat i bloquejat quan la darrera llavor sembrada cau en un forat al costat oposat del tauler que conté tres llavors i, aleshores n’hi ha quatre. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat reclamat durant la sembra, en el costat oposat, el torn acaba sense captures.

Un “forat reclamat” es pot crear tan sols després del primer moviment del joc. Si durant el primer moviment del joc, la darrera llavor sembrada cau en un forat que conté tres llavors, i aleshores n’hi ha quatre, no es crea un “forat reclamat”. Aquestes llavors es distribueixen en una volta nova.

El jugador que crea un “forat reclamat” el marca d’alguna manera distintiva. Aquest forat pertany d’ara en endavant al jugador que l’ha creat. En crear un “forat reclamat”, el torn acaba.

No està permés sembrar les llavors des d’un “forat reclamat”.

OBJECTIU DEL JOC

En aquest joc un jugador pot fer “passar gana” a l’openent, és a dir, pot provocar amb un moviment que l’adversari es quedi sense llavors en el seu territori. Si un jugador no té llavors en els propis forats que no siguin forats reclamats, l’adversari mou altre cop (començant des d’un forat del seu costat del tauler que no sigui un “forat reclamat”). I continuarà repetint torn fins que el jugador que no podia moure, ja pugui o fins que cap dels dos jugadors pugui fer cap moviment. En el segon cas, la partida acaba.

L’objectiu del joc és el d’acumular tantes llavors com sigui possible en els propis “forats reclamats”. El jugador que aconsegueix més llavors guanya el joc. El joc acaba quan ambdós jugadors no poden jugar cap forat. Cada jugador compta les llavors restants en els propis “forats reclamats” creats durant la partida en el costat del tauler de l’adversari.

Per il·lustrar millor tot el que s’acaba d’explicar, podeu veure els següents exemples:

Assumiu que la partida està en joc i després de diversos torns podeu veure que la situació és la que mostra el diagrama següent. Sou el jugador B. El forat 8B és un “forat reclamat” crat pel jugador A. El seu contingut i qualsevol llavor que hi caigui pertany al vostre adversari. Decidiu moure des del forat 6B que conté 3 llavors…

regles_sulus_aidi_jug_01

Agafeu aquestes llavors I les sembreu una a una en els forats adjacents consecutius: una en el forat 7B, una en el forat 8B i l’altra en el forat 9B.

regles_sulus_aidi_jug_01b

Com que la darrera llavor sembrada cau en un forat ocupat que no és un “forat reclamat”, agafeu el seu contingut i distrubuiu les llavors en una nova volta.

regles_sulus_aidi_jug_02

Sembreu aquestes 2 llavors des del forat 9B i arribeu…

regles_sulus_aidi_jug_02b

…al forat 2A en el costat de l’adversari.

regles_sulus_aidi_jug_03

Com que arribeu a un forat ocupat que no és un “forat reclamat”, agafeu el seu contingut i continueu sembrant. Moveu des del forat 2A. Sembreu una llavor en el forat 3A i l’altra al forat 4A. Ara la vostra darrera llavor sembrada cau en un forat que conté tres llavors, per tant n’hi ha ara quatre. Heu creat un “forat reclamat”. Marqueu-lo (forat 4A) d’una manera distintiva, introduint algun objecte menut. El vostre torn acaba. A partir d’ara, qualsevol llavor que caigui en aquest “forat reclamat” us pertany.

regles_sulus_aidi_jug_03b

Al final de la partida cada jugador compta les llavors acumulades en els propis forats reclamats.

Be Sociable, Share!