Inici » Selus

Selus

EritreaEl joc Selus és jugat a Eritrea. “Selus” és un nom genèric donat als jocs mancala que es juguen en taulers de tres files de forats. La principal característica d’aquest joc és que podeu crear i bloquejar alguns forats a cada costat del tauler, on, en posteriors torns, els jugadors podeu capturar les llavors contingudes en aquests forats, independentment de qui els ha creat.

Regles resumides:

tauler: 3×6, tres files de sis forats. A cada jugador li pertany la fila de sis forats més propera i els tres forats de la dreta de la fila central.
peces de joc: 54 (27 per jugador).
disposició inicial: 3 llavors en cada forat.
direcció de la sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents adjacents. Si la darrera cau en un forat buit, el torn acaba. Si la darrera llavor cau en un forat ocupat diferent a un forat “wegue”, el jugador que sembra agafa el contingut del forat i distribueix aquestes llavors en una nova volta.
collita: en terreny propi (en la fila més propera i en els tres forats a mà dreta de la fila central) i també en terreny de l’adversari (en la fila més llunyana i en els tres forats a mà esquerra en la fila central). Les captures es realitzen en un forat “wegue” en qualsevol costat del tauler, independentment a qui pertanyi. Un “wegue” és un forat creat i bloquejat en qualsevol costat del tauler quan la darrera sembrada cau en un forat que no és un “wegue” que conté tres llavors, i aleshores, n’hi han 4.
El jugador captura la darrera llavor sembrada que cau en un “wegue” i una altra llavor continguda en aquest forat. La pròxima vegada, les captures es realitzen d’aquesta manera, llevat que el “wegue” estigui buit. Els forats que queden a l’extrem esquerre de la fila pròpia de cada jugador s’anomenen “ayemi” (ull). No està permès capturar en el forat “ayemi” de la fila més propera del propi costat del tauler, tan sols en el del costat de l’adversari. En aquest cas, el jugador mou altre cop, fins i tot, si el jugador ha capturat en un “wegue” de l’adversari. Si la darrera llavor sembrada cau en forat “ayemi” propi, el torn acaba.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan cap dels dos jugadors pot sembrar. Els jugadors compten les llavors capturades i les llavors restants en els propis “wegues”, creats en qualsevol costat del tauler durant la partida.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

El costat propi del tauler de cada jugador és la fila més propera i els tres forats més a la dreta de la fila del mig. El costat de l’openent és la fila més llunyana i els tres forats que queden a l’esquerra de la fila del mig. És a dir, la fila de dalt i els tres forats de l’esquerra de la fila del mig pertanyen al jugador A. La fila de sota i els tres forats de la dreta de la fila del mig pertanyen al jugador B.

regles_selus_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 54 llavors, 27 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o més forats d’acord amb les regles de cada joc.

El joc Selus és jugat en la direcció anti-horària. Podeu veure la direcció de la sembra en el diagrama següent. Moveu d’esquerra a dreta en la fila propia, a sota. Moveu de dreta a esquerra en els forats centrals propis (7B, 8B i 9B). També moveu de dreta a esquerra en la fila superior de l’adversari. I moveu d’esquerra a dreta en els forats centrals de l’adversari (7A, 8A i 9A). Les llavors es distribueixen en els forats següents al forat del que s’han agafat les llavors.

regles_gabata_fig_01

Ambdós jugadors no comencen a jugar a la vegada en aquest joc. Es sembra en voltes múltiples. El jugador que comença primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós. Per torns, cada jugador sembra el contingut d’un dels propis forats (en la fila més propera i en els tres forats a mà dreta de la fila central) .

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat buit, el torn acaba. Si la darrera llavor sembrada cau en un en un forat ocupat que no sigui un “wegue”, el jugador que està sembrant agafa el contingut i sembra les llavors en una nova volta.

Un “wegue” és un forat creat i bloquejat en qualsevol costat del tauler quan la darrera sembrada cau en un forat que no és un “wegue” que conté tres llavors, i aleshores, n’hi han 4. És a dir, ambdós jugadors, en posteriors torns, podran capturan llavors d’aquests forats, independentment de qui els ha creat.

Un “wegue” es crea després del primer torn de joc. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat que conté tres llavors en el primer torn de joc, no es crea un “wegue”, sinó que les llavors es distribueixen de nou en una nova volta.

En el joc Selus un “wegue” es pot crear en ambdós territoris. Les captures es poden fer a qualsevol “wegue”, independentment del seu propietari. El jugador que crea un “wegue”, el marca d’una manera distintiva. Al crear un “wegue”, el torn acaba.

Si un jugador ha capturat des d’un “wegue” en el propi costat del tauler, ha de moure de nou (començant des d’un forat del propi costat del tauler que no sigui un “wegue”). Si un jugador ha capturat des d’un “wegue” en el costat de l’oponent, el seu torn acaba. No està permès començar un moviment de sembra des d’un “wegue”.

No està permès capturar en el forat de l’extrem esquerre propi de la fila més propera. Aquests forats s’anomenen “ayemi”. Si la darrera llavor sembrada cau en un “wegue” en el propi “ayemi”, el torn acaba. Si la darrera llavor sembrada cau en un “wegue” en l’”ayemi” de l’oponent, es pot capturar i, tan sols en aquest cas, el jugador repeteix torn.

OBJECTIU DEL JOC

En aquest joc un jugador pot fer “passar gana” a l’adversari. Si un jugador no té llavors per sembrar en els forats propis, perd el torn i continua passant fins que tingui de nou llavors per sembrar. Aleshores, pot jugar una altra vegada per torns.

L’objectiu del joc és el de capturar el major nombre de llavors. El jugador que captura més llavors, guanya la partida. El joc acaba quan cap jugador pot sembrar. Cada jugador compta les llavors capturades i també les llavors que resten en el propis “wegues”, és a dir, en els “wegues” de qualsevol territori que han estat creats per aquest durant la partida. Per il·lustrar millor el que s’acaba d’explicar, podeu veure els següents exemples:

Assumiu la situació mostrada en el diagrama següent. Sou el jugador B. El forat 3B és un “wegue”, creat pel jugador A en el vostre costat. El forat 7B és un “wegue” que heu creat en el propi costat del tauler. El forat 8A és un “wegue” que heu creat en el territori de l’adversari. És a dir, sou el propietari dels forats 7B i 8A i el vostre adversari és el propietari del forat 3B. Decidiu sembrar des del forat 2B que conté 1 llavor…

regles_selus_jug_04

…i arribeu al forat del costat, el 3B. Captureu la darrrera llavor sembrada i una de les llavors contingudes en aquest “wegue”.

regles_selus_jug_04b

Com que heu capturat des d’un “wegue” en el vostre costat del tauler, heu de sembrar altre cop, des d’un forat del propi costat que no sigui un “wegue”.

regles_selus_jug_05

Decidiu sembrar des del forat 5B que conté 2 llavors. Arribeu al forat 7B.

regles_selus_jug_05b

Captureu la darrera llavor sembrada i una de les llavors contingudes en aquest “wegue”. Com que heu capturat des d’un forat “wegue” en el propi costat del tauler, heu de tornar a sembrar. Ara, decidiu moure des del forat 6B que conté 1 llavor.

regles_selus_jug_06

Arribeu, de nou, en el forat 7B.

regles_selus_jug_06b

Captureu la darrera llavor sembrada i una de les llavors contingudes en aquest “wegue”. Com que heu capturat des d’un forat “wegue” en el propi costat del tauler, heu de tornar a sembrar. Ara, decidiu moure des del forat 8B que conté 3 llavors.

regles_selus_jug_07

Arribeu al forat 2A.

regles_selus_jug_07b

Com que la darrera llavor sembrada cau en un forat ocupat que no és un “wegue”, agafeu el seu contingut (10 llavors)…

regles_selus_jug_08

… i distribuïu aquestes llavors en una nova volta.

regles_selus_jug_08b

Arribeu al forat 3B. Captureu la darrera llavor sembrada i una de les llavors contingudes en aquest “wegue”. Com que heu capturat des d’un forat “wegue” en el propi costat del tauler, heu de tornar a sembrar. Ara, decidiu moure des del forat 9B que conté 5 llavors.

regles_selus_jug_10

Arribeu al forat 5A. Captureu la darrera llavor sembrada i una de les llavors contingudes en aquest “wegue”. Com que heu capturat des d’un forat “wegue” en el costat del tauler de l’adversari, heu d’aturar-vos.

regles_selus_jug_10b

El vostre torn acaba.

Be Sociable, Share!