Inici » Omweso

Omweso

L’Omweso és un joc mancala molt popular a Uganda, a l’Àfrica oriental, amb grans tornejos que se celebren a la capital: la ciutat de Kampala, al Regne de Buganda. L’Omweso és un joc mancala de ‘re-entrada’. És a dir, totes les llavors romanen en el tauler. Les llavors capturades són re-entrades en el propi costat del tauler.

L’Omweso va tenir un paper central en la societat pre-colonial de Buganda. Brian Wernham explicava l’any 2001 que: “Mugerwa sosté que l’Omweso era el joc favorit de Mutesa [30è rei de Buganda]”. El rei Mutesa jugava amb les seves esposes, germanes i ministres importants en el palau reial anomenat twekobe. El joc era també jugat per gran part dels membres de l’administració de l’Estat. Mutesa I va governar el país quan el 1862 l’investigador anglès John Hanning Speke es va convertir en el primer europeu a arribar a aquesta remota part d’Àfrica. El seu tauler d’Omweso es mostrava en el lloc anomenat Tombes Kasubi (Patrimoni Mundial de la UNESCO) fins que va ser destruït per un incendi el 2010. (1) Podeu veure en aquest video les Tombes Kasubi abans de l’incendi.

Els baganda juguen en un tauler de 4×8 (quatre files de vuit forats) molt acuradament cisellat. Els forats són quadrats amb costats inclinats i estretament confrontats entre si i sense espais. Les llavors són llavors naturals, de color negre i molt dures. El nom científic és mesoneurum welwitschianum. Només els homes hi juguen a Uganda. En el passat es va associar  amb la cort de Kabaka. Un dita deia: “Si no jugues a l’Omweso, hom no s’assabenta del que està passant”. És a dir, hom no s’assabenta de novetats si no passa temps a la cort. (2)

El joc va ser suposadament introduït pel poble bachwezi de l’antic imperi Bunyoro-Kitara d’Uganda al segle XVI.

D’acord amb Michael B. Nsimbi (3) l’entrada de la religió europea, la cultura i la colonització d’Uganda va causar que l’Omweso es considerés una cosa endarrerida. Es jugava sobretot a les zones rurals durant algun temps. Només va recuperar l’atenció quan es va assolir la independència quan les persones començaven a sentir-se de nou orgulloses de la seva cultura. El nom Omweso (eznyeso en plural) significa tant tauler com joc. El tauler està generalment tallat en fusta. Jugar al joc s’anomena okwesa. Una partida es diu ekyeso (ebyeso en plural).

Regles resumides del joc:

tauler: 4×8, quatre files de vuit forats.
peces: 64 (32 per jugador).
disposició inicial: cada jugador col·loca 32 llavors com vulgui en les seves propies dues files (les files més properes del tauler). No hi ha restriccions en com els jugadors col·loquen les seves llavors. Hi ha diverses maneres.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple o encadenada. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Per torns, cada jugador comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les pròpies files (les dues més pròximes) amb 2 o més llavors i es distribueixen en voltes. Les llavors solitàries no es poden sembrar. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit, el torn acaba i l’adversari juga. Si l’última llavor cau en un forat que conté una o més llavors, el contingut d’aquest forat (incloent la llavor que hi acaba de caure) són recollides i comença una nova volta. El moviment continua en volta encadenada fins que l’última llavor cau en un forat buit.
collita: només en terreny de l’adversari. Si la darrea llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila interna i els dos forats de l’advesari oposats ambdós contenen llavors, aquestes llavors són agafades i reintroduïdes en el propi costat del tauler. És a dir, el jugador continua el seu moviment sembrant aquestes llavors en el seu costat del tauler començant des del forat següent al forat on havia començat la darrera volta. Es poden fer captures reversibles des dels 4 forats propis que queden a mà esquerra (forats reversibles). El moviment en direcció horària està permès des d’aquests forats especials però només si una captura és possible.
objectiu del joc: immobilitzar l’adversari. És a dir, capturar les llavors de l’oponent fins que aquest no pugui fer cap moviment.
el joc acaba…(4):
condicions guanyadores normals:

  • La manera normal de vèncer és quan un dels jugadors està immobilitzat i no pot moure perquè només té forats buits i llavors solitàries (aquesta condició guanyadora normal s’anomena okwa bulijo). Aquesta victòria val 1 punt;
  • Una altra manera és capturar ambdues parelles de forats dels extrems en un moviment (aquesta condició guanyadora normal s’anomena Emitwe-Ebiri – ‘tallar en dos caps’). Aquesta victòria val 2 punts;
  • Quan un jugador captura llavors de cada un dels forats de l’oponent. Les últimes llavors han de ser d’un forat d’un extrem (aquest cas especial s’anomena akawumbi). Aquesta victòria val 12 punts o sols 6 punts en alguns tornejos.

més condicions guanyadores especials:

  • Quan un jugador guanya al capturar en dos moviments diferents, abans que l’oponent hagi capturat les seves primeres llavors. Per poder ser una victòria vàlida cal una sèrie de restriccions: L’última captura s’ha de fer en la primera volta en direcció anti-horària i el guanyador haurà d’haver ofert al seu rival algunes llavors que no ha pogut capturar (aquesta condició guanyadora especial s’anomena akakyala);
  • Una altra manera és quan un jugador guanya durant l’obertura si un forat conté 3 llavors, 2 llavors en el següent, i una llavor en el següent a aquest, abans que l’oponent ha capturat les seves primeres llavors (aquesta condició guanyadora especial s’anomena okukoneeza);
  • És possible que en el torn d’un jugador es produeixi una sembra encadenada interminable. En aquest cas la partida s’anul·la. En els tornejos està permès fins a un màxim de 3 minuts per torn per finalitzar una sembra encadenada.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 4×8, és a dir, quatre files de vuit forats. Cada jugador col·loca 32 llavors com vulgui en les seves propies dues files (les files més properes del tauler). No hi ha restriccions en com els jugadors col·loquen les seves llavors. Les dues files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files de sota pertanyen al jugador B. Una disposició possible:

Una altra disposició inicial possible:

Files internes i externes: els forats del “9 al 16″ s’anomenen “files frontals” o “files internes”, i els forats de l’”1 al 8” s’anomenen “files externes”.

Forats reversibles: quatre forats en cada costat del tauler (forats 1 i 2 en la fila externa de l’adversari, 15 i 16 en la fila interna de l’adversari; 1 i 2 en la fila externa pròpia i els forats 15 i 16 en la fila interna pròpia s’anomenen “forats reversibles” (en color vermell). Quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat reversible el jugador que sembra pot agafar totes les llavors d’aquest forat reversible i sembrar-les en direcció horària, però tan sols es pot fer això si aquesta primera volta en direcció horària provoca una captura. Les llavors capturades són retornades al forat reversible i ara o bé es fa un moviment normal en direcció anti-horària des del forat reversible o bé, si una captura es pot produir altre cop al final de la primera volta, un moviment en direcció horària des del forat reversible.

Un moviment pot començar també des d’un forat reversible però en aquest cas també tan sols si provoca una captura al final de la primera volta. La partida continua d’aquesta manera fins que un dels jugadors està immobilitzat i no pot moure perquè només té forats buits i llavors solitàries o la partida acaba ja que es compleix alguna de les altres condicions guanyadores normals o especials descrites anteriorment.

peces de joc

Habitualment, en els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 64 llavors en total, 32 per jugador.

Els exemples següents il·lustren les regles descrites abans:

Si el jugador B comença el seu moviment des del forat 5 de la fila externa pròpia que conté quatre llavors, sembra aquestes llavors en direcció anti-horària i arriba al forat 9 de la fila interna pròpia:

Captura les dues llavors dels dos forats oposats de l’adversari (1 i 16):

i continua sembrant aquestes començant ara en el forat 6 de la fila externa i cau en el forat 7:

Aleshores les 3 llavors del forat 7 són agafades i el jugador B les sembra en la mateixa direcció anti-horària fins que arriba al forat 10 de la fila interna:

Ara, el jugador B captura vuit llavors dels dos forats oposats (2 i 15) en el costat del tauler de l’adversari:

i continua sembrant aquestes començant des del forat 8 i acabant amb la darrera llavor en el forat 15 de la fila interna que està buit. El torn del jugador B acaba i l’oponent juga.

Si el jugador B comença des del forat 16 de la seva pròpia fila interior que conté quatre llavors, pot triar sembrar en direcció horària o anti-horària.

Sols està permès començar a sembrar des d’un forat reversible si es fa una captura a final de la primera volta. Així doncs, en aquest cas el jugador B mou des del forat 16 en direcció horària i la darrera llavor sembrada cau en el forat 12 de la fila interior pròpia:

i captura 10 llavors dels forats 4 i 13 del costat de l’oponent.

Aleshores el jugador B sembra aquestes en direcció anti-horària perquè si ho fes en direcció horària no hi hauria pas cap captura. El jugador B comença a sembrar aquestes llavors des del forat 1 en la fila exterior pròpia i finalitza en el forat 10 de la fila interior pròpia.

Aleshores captura vuit llavors dels forats 2 i 15 en les files de l’oponent, les sembra des del forat 1 en la fila exterior pròpia en direcció anti-horària.

i arriba fins al forat 8 de la fila exterior pròpia. Després agafa les quatre llavors contingudes en el forat 8 i les sembra. La darrera llavor cau en el forat 12 de la fila interior pròpia:

El jugador B agafa les quatre llavors del forat 12, les sembra i arriba al forat 16, un forat buit. Finalitza el torn del jugador B.

NOTES:

(1) WERNHAM, B. Omweso: The Royal Mancala Game of Uganda (Boardgames in Academia V). Treball presentat a Board Game Studies Colloquium V, Barcelona 2001 (21-25 Abril).
(2) DRIEDGER, W. The Game of Bao or Mancala in East Africa. In: MILA (Institute of African Studies, University of Nairobi); 1972 (1): 3.
(3) NSIMBI, M.B. Omweso: A Game People Play in Uganda (Occasional Paper #6). University of California, African Studies Center, Berkeley CA (USA) 1970.
(4)
GERING, R. i BAUTISTA, V. Omweso a Mancala World.
WERNHAM, B. Omweso: The Royal Mancala Game of Uganda (Boardgames in Academia V). Treball presentat a Board Game Studies Colloquium V, Barcelona 2001 (21-25 Abril).

Be Sociable, Share!