Inici » Giuthi

Giuthi

KenyaEl joc Giuthi es juga a Kenya. Era jugat pels nois joves, entre la gent Kikuyu, quan crien el bestiar. La forma habitual de jugar és la d’excavar els forats al terra, enlloc d’usar un tauler. També, en moltes ocasions, s’usen taulers de fusta. La principal característica d’aquest joc és que els jugadors poden triar la direcció de la sembra al inici del torn i les voltes es fan en direccions alternatives.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×5 fins a 2×10, dues files de cinc forats fins a dues files de deu forats.
núm. peces: variable, segons el nombre de llavors per forat i la mida del tauler. Per exemple: en un tauler de dues files de vuit forats (2×8) amb sis llavors a cada forat, es requereixen 96 llavors (48 per jugador).
disposició inicial: de 4 fins a 9 llavors per forat. La variant de joc més usual comença amb 6 llavors en cada forat. El jugador amb menys llavors capturades després de la primera ronda les col·loca de la manera que li sembli en el seu costat del tauler, amb la condició que cada forat ha de contenir com a mínim una llavor. El seu oponent, aleshores, copia la disposició de les llavors en els seus forats, guardant les llavors restants fora del tauler.
direcció sembra: els jugadors poden triar la direcció de la sembra al inici de cada torn: horària i anti-horària.
sembra: sembra encadenada. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat, el contingut sencer del forat (inclosa la llavor que acabem de deixar) és agafat i distribuït en la direcció oposada. Aquest moviment de voltes en direccions alternatives continua fins que la darrera llavor cau en un forat buit. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: Si la darrera llavor de la volta cau en un forat buit en el costat propi del tauler i el costat del tauler de l’adversari ha estat jugat durant el moviment, el jugador captura el contingut del forat oposat al forat en el que ha caigut la darrera llavor i també captura la llavor del propi forat.
objectiu: l’objectiu de la primera ronda és capturar el major nombre de llavors. Per a la segona i les successives rondes, l’objectiu del joc rau en deixar l’adversari amb 4 o menys llavors.
el joc acaba…: quan cap jugador pot moure. Cada jugador aleshores compta les llavors capturades junt amb les que hagin restat en els forats de la pròpia fila del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Habitualment es juga excavant forats al terra que tenen mides des de 2×5 fins a 2×10 amb variacions de 4 fins a 9 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica de la variant de joc Giuthi més usual que comença amb 6 llavors en cada forat i la mida del tauler usat més sovint és de 2×6 i 2×8. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

regles_giuthi_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En el joc giuthi, en un tauler de 2×8 amb 6 llavors per forat es necessiten 96 llavors, 48 per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

Cal començar el torn des d’un forat del propi costat. En el joc giuthi no es pot començar a moure des d’un forat que contingui una sola llavor. Si algun jugador no té llavors o té llavors solitàries en els forats propis, aleshores, passa el torn i continua passant fins que el jugador té un moviment legal. Si ambdós jugadors tenen tan sols llavors solitàries en els forats ocupats propis, el joc acaba.

En el joc giuthi, el jugador que juga primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós. Cada jugador, en el seu torn, agafa el contingut d’un dels forats del seu costat del tauler que contingui dues o més llavors i les distribueix, una llavor per forat, en qualsevol direcció: mateix sentit que les agulles del rellotge o sentit contrari al de les agulles del rellotge. Les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

Si la darrera llavor d’aquesta volta cau en un forat que conté alguna llavor, el contingut sencer del forat (inclosa la llavor que acabem de deixar) és agafat i distribuït en la direcció oposada. Aquests moviments de voltes en direccions alternatives continuen fins que la darrera llavor cau en un forat buit. Si la darrera llavor de la volta cau en un forat buit en el costat del tauler de l’adversari, el torn del jugador acaba i no fa cap captura.

Si la darrera llavor de la volta cau en un forat buit del costat propi del tauler sense que el jugador hagi passat per algun forat del costat oposat del tauler, durant el seu torn, aquest jugador no captura i torna a moure.

Les captures es fan (sempre i quan el moviment encadenat ha passat per algun forat de la fila de l’adversari) si la darrera llavor de la volta cau en un forat buit en el costat propi del tauler que té el forat oposat de l’adversari amb alguna llavor. Aleshores, el jugador captura el contingut del forat oposat al forat en el que ha caigut la darrera llavor i també captura la llavor del propi forat. Les llavors es retiren del tauler. Si el forat oposat és buit, no hi ha captura i el torn acaba.

En aquest joc es poden fer captures múltiples. Suposem que un jugador acaba de fer un moviment amb captura. Si el forat següent al forat buit del propi costat del tauler també és buit, el jugador captura el contingut del forat oposat a aquest forat buit. Un forat que conté alguna llavor en el propi costat del tauler o un forat buit en el costat del tauler de l’adversari atura les captures.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu de la primera ronda és capturar el major nombre de llavors. Per a la segona i les successives rondes, l’objectiu del joc rau en deixar l’adversari amb 4 o menys llavors.

Quan un jugador no té llavors per jugar, l’adversari no està obligat a “alimentar-lo”, per tant, perd el torn i torna a jugar el jugador que sí té llavors per jugar. Quan el jugador que no tenia llavors en el seu costat del tauler, en torna a tenir, aleshores pot seguir jugant, per torns.

La primera ronda s’acaba quan cap jugador pot moure. Cada jugador aleshores compta les llavors capturades junt amb les que hagin restat en els forats de la pròpia fila del tauler. El guanyador de la primera ronda és el jugador que hagi capturat el major nombre de llavors.

El jugador amb menys llavors capturades després de la primera ronda les col·loca de la manera que li sembli en el seu costat del tauler, amb la condició que cada forat ha de contenir com a mínim una llavor. El seu oponent aleshores copia la disposició de les llavors en els seus forats, guardant les llavors restants fora del tauler. La ronda es juga amb les mateixes regles que la primera ronda, amb el jugador amb el major nombre de llavors capturades començant primer.

Per entendre millor tot l’anterior vegem els següents exemples:

regles_giuthi_fig_01

Sou el jugador B i decidiu començar a sembrar des del forat 2B en la direcció de les agulles del rellotge.

regles_giuthi_fig_01b

Caieu en el forat 8A de la fila de l’adversari…

regles_giuthi_fig_02

…i agafeu les 3 llavors i la llavor que acabeu de deixar-hi i distribuïu aquestes 4 llavors en la direcció oposada a la actual: en direcció contrària a les agulles del rellotge.

regles_giuthi_fig_02b

I acabeu en el forat 4B del propi costat que està buit.

regles_giuthi_fig_02c

Com que el forat oposat conté alguna llavor, aleshores captureu les 6 llavors del forat 5A i la llavor dipositada en el forat 4B i…

regles_giuthi_fig_02d

…com que el forat següent al forat 4B també està buit: el 5B, captureu les 7 llavors del forat oposat de la fila de l’adversari: el 4A. Així doncs, en aquest torn heu capturat 14 llavors. Les retireu del tauler o les guardeu en el forat magatzem si el vostre tauler en disposa.

regles_giuthi_fig_01

Si moveu des del forat 2B en la direcció contrària a les agulles del rellotge, caieu en el forat 4B que està buit però…

regles_giuthi_fig_03b

…com que en el vostre torn no heu passat per cap forat de la fila de l’adversari, no podeu fer cap captura i torneu a moure, repetint un altre torn.

Be Sociable, Share!