Inici » Gebeta samai

Gebeta samai

El joc Gebeta samai és jugat pels joves ramaders samais prop de Turmi, a Etiòpia, tal i com va explicar Biel Pubill (professor de secundària de l’Institut de Flix, Catalunya) en una entrevista per Món aualé (revista divulgativa sobre els jocs mancala) . El passat mes de juliol de 2012 va veure com es juga a Etiòpia  en taulers de dues files de dotze forats, excavats a terra.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×12, dues files de dotze forats. Forats excavats a terra.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: Simultàniament cada jugador va col·locant 3 peces (còdols) en vuit dels dotze forats de la fila pròpia. Un cop col·locades no poden quedar dos forats contraposats amb cap peça. Per a més comoditat, en la descripció que segueix em referiré a aquestes peces com a llavors.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada).  Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Per torns, cada jugador comença un moviment agafant totes les llavors d’un dels forats de la fila pròpia i es distribueixen en voltes. Si l’última llavor cau en un forat que conté una o més llavors, el contingut d’aquest forat (incloent la llavor que hi acaba de caure) són recollides i comença una nova volta. El moviment continua en volta encadenada fins que l’última llavor cau en un forat buit.
collita: en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Dues maneres de capturar:
  • el contingut del forat de l’adversari oposat al forat buit de la fila pròpia on ha caigut la darrera llavor de la volta. La llavor solitària no es cull.
  • el contingut d’un forat de la fila pròpia oposat al forat buit de la fila de l’adversari on ha caigut la darrera llavor de la volta. La llavor solitària no es cull.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…(*):
  • quan un jugador no pot jugar cap forat. Els jugador que té llavors en el seu costat captura aquestes llavors restants;
  • quan un jugador es dóna per vençut. En aquest cas, cadascú es queda les llavors restants del terreny propi.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×12, és a dir, dues files de dotze forats. Es col·loquen 3 llavors en vuit dels dotze forats de la fila pròpia. Un cop col·locades no poden quedar dos forats contraposats amb cap llavor. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’una possible disposició per jugar al Gebeta samai. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent usar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,…com si fossin fitxes. En general, anomenem a aquestes peces:  “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 48 llavors (24 per jugador).

NOTES

Informant principal: conversa personal el mes de març de 2013 de Jordi Climent amb Biel Pubill.

(*) Les regles descrites d’aquest joc estan incompletes i assumim el següent:
No es pot capturar el contingut d’un forat de l’adversari si amb aquesta acció deixem a aquest sense llavors en el seu costat del tauler. Els jugadors han “d’alimentar” a l’oponent quan el territori oposat està buit, és a dir que els jugadors no poden jugar un forat que no contingui suficients llavors dins per arribar al territori de l’adversari. Tan sols un jugador pot jugar un forat com aquest si no hi ha cap altre forat que ho permeti. Aleshores, la partida acaba. Aquest jugador captura les llavors restants en el seu costat del tauler.

MÉS INFORMACIÓ

CLIMENT, J. (2013). Conversem amb Biel Pubill. Jocs mancala etíops al segle XXI. A: Món aualé 2(1) pp.6-9 [online] ISSN 2014-7597.

Lloc i data de la recerca: Etiòpia, juliol de 2012.

Ramaders samai juguen en 2 files de 12 forats excavats a terra per jugar al gebeta samai, prop de Turmi a Etiòpia. Foto cedida per Biel Pubill © Tots els drets reservats.

Be Sociable, Share!