Inici » Bechi

Bechi

EritreaEl joc Bechi el juga el poble Kunama a l’estat africà d’Eritrea. Té com a característica destacada que la direcció de cada moviment depèn del forat que s’esculli per començar la volta.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×4, dues files de quatre forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 6 llavors per forat.
direcció sembra: depèn del forat que s’esculli per començar.
sembra: volta simple. Es comencen a dipositar les llavors una a una començant pel mateix forat del que s’han agafat.
collita: es poden fer en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Les captures es fan si la darrera llavor sembrada cau en algun forat que conté un nombre parell de llavors (inclosa la llavor que hi acabem de deixar). Aquestes es retiren del tauler. Si el següent forat o forats també contenen un nombre parell de llavors, aquestes també són capturades. Les llavors sols poden ser capturades d’un forat que prèviament al llarg de la partida ha estat escollit per començar un moviment.
objectiu: capturar tantes llavors com sigui possible i deixar a l’adversari sense que pugui jugar. Si és el torn de moure d’un jugador i no pot fer un moviment legal, aquest perd el seu torn i continua passant fins que pugui fer un moviment legal.
el joc acaba…: quan un jugador no té suficients llavors (menys de sis) per poder omplir cap forat propi al començament d’una nova ronda. Quan cap dels jugadors pot moure, cada jugador captura les llavors restants en la seva banda del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS AL TAULER

tauler

S’utilitza un tauler de 2×4, és a dir, dues files de quatre forats. Es pot jugar també en un tauler de 2×3. Es col·loquen 6 llavors en cada forat al començament de la partida. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica del tauler Bechi. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Bechi Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, tamany i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. Si es juga en un tauler de 2×4 es necessiten 48 llavors, 24  per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

Les llavors es comencen a dipositar en el mateix forat del que s’han agafat les llavors. El joc bechi és jugat amb sembra simple.

La direcció de cada moviment depèn del forat que s’esculli per començar. Els moviments des dels dos forats que cada jugador té a mà dreta (3A, 4A, 3B i 4B) es  comencen en el sentit contrari al de les agulles del rellotge (–>) i els moviments des dels dos forats que cada jugador té a mà esquerra (1A, 2A, 1B i 2B) es comencen en el mateix sentit que marquen les agulles del rellotge (<–).

El joc també es pot jugar en un tauler més curt de 2×3. En aquest tipus de tauler, les llavors en els forats centrals poden ser sembrades en ambdues direccions.

Un jugador no pot començar un moviment des d’un forat que contingui sols 1 llavor.

Un cop un jugador ha escollit el forat del seu costat del tauler des d’on començarà el seu moviment, agafa totes les llavors, diposita la primera en el mateix forat on les acaba d’agafar i les sembra en la direcció apropiada, tal i com hem explicat abans.

Les captures es poden fer en ambdues files, en el vostre camp i en el de l’adversari. Les captures es realitzen si la darrera llavor cau en algun forat el qual conté un nombre parell de llavors (inclosa la llavor que hi acabem de deixar). Les llavors d’aquest forat es capturen i es retiren del tauler o es col·loquen en un forat “magatzem”, si el tauler en disposa. Si el següent forat o forats també contenen un nombre parell de llavors, aquestes també són capturades. Les llavors sols poden ser capturades d’un forat que prèviament al llarg de la partida ha estat escollit per començar un moviment.

Si és el torn de moure d’un jugador i no pot fer un moviment legal, aquest perd el seu torn i continua passant fins que pugui fer un moviment legal. Quan cap dels jugadors pot moure, cada jugador captura les llavors restants en la seva banda del tauler.

OBJECTIU DEL JOC

El joc es juga a diverses partides o rondes. L’objectiu de cada ronda és la de capturar tantes llavors com sigui possible. Quan acaba la primera partida, per començar la segona i les successives rondes, el jugador amb major nombre de llavors capturades posa 6 llavors en cada un dels seus 4 forats i col·loca les sobrants en el seu magatzem, si el tauler en disposa, o les retira del tauler.

L’adversari col·loca les llavors capturades durant la partida anterior en els forats del seu costat del tauler, omplint tants forats com pugui amb 6 llavors en cada un. Aquest jugador té llibertat per escollir en quins forats les diposita. I deixa les llavors que puguin sobrar en el seu magatzem o les retira del tauler.

Els jugadors no poden jugar els forats que han quedat buits al principi d’una nova partida. Per exemple, si el jugador B  captura 34 llavors en la primera ronda, omplirà els seus quatre forats amb 6 llavors cada un i les 10 llavors restants les retira del tauler o les  col·loca en el seu forat magatzem, si el tauler en disposa. El jugador A només haurà capturat 14 llavors, per tant, tan sols podrà omplir 2 forats en  el seu costat del tauler i les dues llavors restants les diposita en el seu magatzem. Així doncs, la segona ronda es jugaria amb només 6 forats. La segona partida i les successives rondes es juguen amb les mateixes regles, excepte que els forats que no estan ocupats al inici de la ronda no són usats, es salten. Veure el diagrama següent que mostra com quedaria el tauler al principi de la segona ronda quan la primera partida ha acabat amb el jugador B capturant 34 llavors i amb el jugador A capturant-ne 14:

Regles Bechi Fig.00b

El guanyador és el jugador que deixa sense suficients llavors a l’adversari com per poder omplir cap forat en el seu costat del tauler al començament d’una nova partida. És a dir, guanyeu si el vostre adversari captura menys de 6 llavors en una partida i és incapaç d’omplir cap forat.

Per entendre millor tot això explicat anteriorment, vegeu els següents exemples:

Regles Bechi Fig.01

Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. En la situació que mostra el diagrama anterior no podreu moure des del forat 2B perquè aquest forat conté sols 1 llavor.

Regles Bechi Fig.02

Si en la situació del diagrama anterior decidiu moure des del forat 1B, acabeu en el forat 4A i no captureu res, doncs aquest forat conté un nombre senar de llavors. Vegeu el diagrama següent:

Regles Bechi Fig.02b

En la situació mostrada en el diagrama següent, suposeu que comenceu amb un moviment des del forat 3B. Acabareu en el forat 2A.

Regles Bechi Fig.03

Regles Bechi Fig.03b

Captureu les 2 llavors contingudes en el forat 2A perquè la vostra darrera llavor de la sembra ha caigut en un forat que conté un nombre parell de llavors:

Regles Bechi Fig.03c

Com que els forats següents al forat  2A també contenen un nombre parell de llavors, aleshores en captureu el seu contingut. Així doncs, captureu en total 10 llavors (dels forats 2A, 3A, 4A i 1B) i les retireu del tauler.

Regles Bechi Fig.03d

La captura encadenada s’atura al forat 2B, doncs aquest forat conté un nombre senar de llavors. El vostre torn acaba.

Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. En la situació del diagrama següent decidiu moure des del forat 4B, que conté 7 llavors.

Regles Bechi Fig.04

Regles Bechi Fig.04b

Comenceu depositant una llavor en el mateix forat 4B i seguiu la sembra en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. Acabeu amb la darrera llavor de la sembra en el forat 2B. Captureu les 2 llavors que conté al tractar-se d’un nombre parell. Com que el forat següent conté també un nombre parell de llavors (4), les captureu. Així doncs, acaba el vostre torn amb la captura de 6 llavors i les retireu del tauler.

Regles Bechi Fig.04c

Si heu entès les nostres explicacions, us animem a practicar aquest interessant joc.

Be Sociable, Share!