Inici » Wouri

Wouri

MaliEls Malinke a Mali juguen al Wouri. Mostra similituds amb el joc Ba-awa dels Akan de Ghana, conegut a Nigèria com a Odú pels ioruba i com a Ayo Eleh pels Igbo.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada).  Es dipositen les llavors una a una començant pel forat següent del que s’han agafat. No hi ha obligació d’alimentar a l’adversari. En el cas d’impossibilitat d’alimentar-lo, es repeteix torn, tantes vegades com faci falta, fins que amb un moviment “alimenti” de nou a l’adversari.
collita: en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Dues maneres de capturar:
  • quan la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que contingui 4 llavors, comptant la que s’acaba de dipositar, aquestes són retirades del tauler pel jugador que estava sembrant.
  • també es fan captures quan un jugador està sembrant si un forat o varis contenen de nou 4 llavors. Aquestes són retirades sols pel jugador que estava sembrant.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan resten al tauler sols 4 llavors. Aquestes són capturades pel jugador que ha fet la darrera captura.

En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Wouri. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B. Es juga amb 4 llavors en cada forat al inici de la partida.

Regles Wouri Fig.00

A continuació us fem cinc cèntims d’aquest interessant joc. Es comença a sembrar agafant les llavors d’un forat del propi costat del tauler en el sentit contrari al de les agulles del rellotge: d’esquerra a dreta. Es juga amb sembra encadenada, és a dir, que el torn no acaba cada vegada que us quedeu sense llavors a la mà. En aquest joc heu de continuar el torn fins caure en  qualsevol dels forats del tauler que contingui 1 o 4 llavors, comptant la darrera llavor sembrada.

Les captures les feu com en el  joc Odú, Ayo Eleh o Ba-awa, és a dir, en el moment que un forat conté de nou quatre llavors les retireu mentre esteu acabant de fer el moviment però tan sols en el territori de l’adversari.

Un jugador pot retirar les 4 llavors contingudes en els forats de l’adversari mentre està sembrant. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat del costat de l’adversari que conté 4 llavors, comptant la que acabem de dipositar, aquestes són retirades del tauler i se les queda el jugador que estava sembrant i acaba el torn.

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat en el propi territori que continguin 4 llavors, comptant la darrera que es diposita, també són retirades pel jugador que està sembrant i el torn acaba. Així doncs, en un sol torn d’un jugador, poden haver-hi diverses captures per part vostra però no per part de l’adversari. És a dir, que a diferència del Ba-awa, en aquest joc només captura el jugador que està sembrant.

Si un forat conté 12 llavors o més i les sembreu, en arribar de nou al forat inicial no es salta. Per altra banda, quan és el torn d’un jugador i no té cap llavor en el seu propi territori, perd el torn. Un jugador no està obligat a “alimentar” l’adversari quan aquest no té llavors en el seu territori. En aquesta situació, el jugador torna a moure i tantes vegades fins que amb un moviment “alimenti” de nou a l’adversari. Un jugador també pot fer una captura en el territori de l’adversari que deixi a aquest sense llavors. En aquest cas, l’adversari perd el torn i el jugador que sembrava torna a moure.

El joc acaba quan en el tauler resten sols 4 llavors. Aquestes són capturades pel jugador que ha fet la darrera captura. Guanya qui captura més llavors. Per entendre millor tot l’anterior vegeu els següents exemples:

Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. Decidiu moure les 7 llavors que conté el vostre forat 6B. Ho feu en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. Vegeu el següent esquema:

Regles Wouri Fig.01

Aleshores, la vostra llavor cau en el forat 1B. Ara conté 3 llavors, comptant la llavor que acabeu de dipositar.

Regles Wouri Fig.01b

El vostre torn no acaba, seguiu la sembra encadenada en la mateixa direcció. Fixeu-vos que durant la sembrada hi poden haver forats del territori de l’adversari que tornen a tenir 4 llavors. En l’exemple, el forat 4A. Recordeu que quan això passa, tot seguit, les llavors contingudes en aquests forats són retirades del tauler per part de cada jugador que està sembrant.

Regles Wouri Fig.01c

Mentre feu la sembrada, el vostre forat 2B conté de nou 4 llavors però no les podeu recollir perquè estan en el vostre territori.

Regles Wouri Fig.02

La vostra sembrada finalitzarà en el forat 4B que conté 4 llavors, comptant la darrera que acabeu de dipositar. Com que es tracta de la darrera llavor sembrada, sí que les podeu capturar encara que estiguin al vostre territori i les retireu del tauler. El vostre torn acaba.

Regles Wouri Fig.02b

Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. Decidiu moure la llavor del forat 5B.

Regles Wouri Fig.03

Acabeu en el forat següent que ara conté 4 llavors i per tant les captureu i les retireu del tauler.

Regles Wouri Fig.03b

La partida s’acaba. Captureu també les llavors restants al tauler, doncs tan sols en queden 4 i les retireu del tauler.

Regles Wouri Fig.03c

Be Sociable, Share!