Inici » Sokusowó

Sokusowó

Nigeria-yorubaEl joc Sokusowó és jugat en terres dels ioruba, a Nigèria. Vam tenir el privilegi d’aprendre’l a la localitat d’Ilesà, al sud-oest de Nigèria, a l’Àfrica occidental.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horaria.
sembra: volta multiple (o encadenada). Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: es pot fer en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Les captures es fan abans d’efectuar el moviment. S’agafen les llavors contingudes en un forat i se’n retira una abans de sembrar que es guarda a l’altra mà o es retira del tauler. Amb les llavors restants es continua sembrant.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador o ambdós tenen els seus propis forats buits o amb una sola llavor, la partida acaba i les llavors es reparteixen entre els jugadors segons estiguin en un costat o altre del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS AL TAULER

tauler

Es juga en un tauler de 2×6, és a dir dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors en cada un dels forats al començament de la partida. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al sokusowó. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Regles Sokusowo Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc sokusowó es juga amb sembra múltiple (o encadenada).

“Sokusowó” significa en llengua ioruba: “guardo pedra a la mà”. I, precisament, aquesta és la manera de capturar en aquest joc. Una manera poc habitual: es captura (retira) una llavor de la mà abans d’efectuar cada moviment encadenat. És a dir, cal que escolliu un forat del vostre territori, agafeu les llavors contingudes i en retireu una abans de sembrar. Aleshores, la guardeu a l’altra mà o la col·loqueu en un forat magatzem si el tauler en disposa. Amb les llavors restants sembreu en la direcció contrària a les agulles del rellotge amb sembra encadenada. És a dir, el torn no finalitza fins que es caigui en un forat buit.

Si la vostra darrera llavor sembrada cau en qualsevol forat del tauler que contingui alguna llavor, aleshores, de nou, agafeu les llavors contingudes, en retireu una abans de sembrar i la guardeu a l’altra mà i amb les llavors restants seguiu amb la sembra encadenada. Retireu abans la primera llavor i repartiu les restants. Se segueix d’aquesta manera fins que caigueu en un forat buit amb la darrera llavor sembrada. Aleshores, acaba el torn.

Podeu capturar en qualsevol forat del tauler, en ambdues files. Però per començar la sembra cal que sigui des d’un forat de la fila pròpia. I no es pot començar a sembrar des d’un forat que només contingui 1 llavor. Si succeeix que un jugador o ambdós tenen els seus propis forats buits o amb una sola llavor, la partida acaba i les llavors es reparteixen entre els jugadors segons estiguin en un costat o altre del tauler.

OBJECTIU DEL JOC

El jugador que obté la majoria de les llavors guanya el joc. L’objectiu del joc rau en capturar tantes llavors com sigui possible. El primer jugador que captura 25 llavors o més, guanya el joc. Un empat és possible en aquest joc quan cada jugador captura 24 llavors.

Per entendre millor el que acabem d’explicar, vegeu el següents exemples:

Comença la partida. Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. Decidiu moure les 4 llavors que conté el forat 1B. Captureu 1 llavor i la reserveu a l’altra mà o la retireu del tauler. Amb les 3 llavors restants, sembreu cap a la vostra dreta en el sentit contrari a les agulles del rellotge.

Regles Sokusowo Fig.01

La darrera llavor sembrada cau en el vostre forat 4B. Ara hi ha 5 llavors:

Regles Sokusowo Fig.01b

Seguiu el vostre torn. Captureu 1 llavor del forat 4B i la guardeu a la mà o la retireu del tauler i sembreu les 4 llavors restants cap a la dreta en el següents forats. Seguiu el sentit contrari a les agulles del rellotge:

Regles Sokusowo Fig.02

Acabeu amb la darrera llavor sembrada en el forat 2A. Ara conté 5 llavors:

Regles Sokusowo Fig.02b

El vostre torn continua. Captureu 1 llavor del forat 2A, reservant-la de nou a la mà o retirant-la del tauler i amb les 4 llavors restants seguiu amb la sembra encadenada:

Regles Sokusowo Fig.03

Acabeu amb la darrera llavor sembrada en el forat 6A. Ara conté 5 llavors:

Regles Sokusowo Fig.03b

El vostre torn continua. Captureu 1 llavor del forat 6A, reservant-la de nou a la mà o retirant-la del tauler i amb les 4 llavors restants seguiu amb la sembra encadenada:

Regles Sokusowo Fig.04

Acabeu amb la darrera llavor sembrada en el forat 4B. Com que aquest forat no conté cap llavor, finalitza el vostre torn.

Regles Sokusowo Fig.04b

Així doncs, en aquest torn heu capturat un total de 4 llavors: tan si heu anat guardant les llavors capturades a la mà, com si les heu anat retirant del tauler d’una en una, ara heu de tenir-ne 4. Si heu entès aquest exemple, ja sabeu jugar al sokusowó. Ara a practicar!

Be Sociable, Share!