Inici » Odú, Ayo Eleh o Ba-awa

Odú, Ayo Eleh o Ba-awa

Nigeria-yorubaEl joc Odú és jugat en terres dels ioruba a la localitat d’Ilé-Ifé, on vam tenir el privilegi d’aprendre’l durant un treball de recerca realitzat el mes de juliol de 2009 a Lagos i a altres llocs del sud-oest de Nigèria. En aquest treball de recerca es reporten un total d’11 jocs mancala. Els ioruba de Nigèria i Benin juguen a l’Odú de la mateixa manera que els igbo de Nigèria juguen a l’Ayo Eleh,  segons ens van explicar a la localitat Ibadan informadors d’Ilé-Ifé i de Benin-City. La paraula “Odú” significa: pot o vas. També significa: camí o destí. (1)

Aquest joc és descrit amb les mateixes regles pels akan de Ghana com a Ba-awa. Són tres maneres d’anomenar el mateix joc. Els tres són exactament el mateix joc.

La literatura clàssica cita també que el joc J’erin era jugat pels iorubes amb les mateixes regles que el Ba-awa amb l’excepció de que el moviment inicial es fa amb el contingut de dos forats adjacents junts. Ara bé, cap dels informadors iorubes amb els que vàrem poder parlar coneixien aquesta variant. Tal vegada sigui una variant extingida o mal documentada.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada).  Es dipositen les llavors una a una començant pel forat següent del que s’han agafat.
collita: en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Dues maneres de capturar:
  • Quan la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que contingui 4 llavors, comptant la que s’acaba de dipositar, aquestes són retirades del tauler pel jugador que estava sembrant.
  • També es fan captures quan un jugador està sembrant si un forat o varis contenen de nou quatre llavors. Aquestes són retirades per ambdós jugadors en un mateix torn en funció de si els forats estan a costat o altre del tauler. Poden haver-hi diverses captures alhora per part del jugador que està sembrant o per part de l’adversari.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan resten al tauler sols 4 llavors o quan un jugador no pot “alimentar” al jugador contrari. En el primer cas les llavors restants al tauler no són per ningú. En el segon cas les llavors són recollides segons estiguin en forats del costat del tauler d’un jugador o altre.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’Odú, Ayo Eleh o Ba-awa. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Odú - Ba-awa Fig.00

Peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, tamany i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc amb tauler 2×6 es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Odú és jugat amb sembra múltiple (o encadenada).

Mostra similituds amb el Abawoכ, pel que fa a la manera de jugar, però heu de fer els moviments en el sentit contrari al de les agulles del rellotge.

Les captures les feu com en el  joc Darra, és a dir, en el moment que un forat conté de nou quatre llavors, aquestes són retirades per cada jugador en funció de si els forats estan a un costat o altre del tauler. Però en aquest joc el torn no acaba cada vegada que sembreu les llavors contingudes en un forat del propi costat del tauler. Aquí heu de continuar el torn, doncs realitzeu un moviment de sembra encadenada o voltes múltiples.

Un jugador pot retirar les 4 llavors contingudes en els forats propis quan està sembrant l’adversari o quan està sembrant un mateix. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat del costat de l’adversari que conté 4 llavors, comptant la que acabem de dipositar, aquestes són retirades del tauler i se les queda el jugador que estava sembrant, però si durant la mateixa sembra algun forat del costat de l’adversari ha tornat a tenir 4 llavors, aquestes són retirades i se les queda l’adversari. Així doncs, en un sol torn d’un jugador, poden haver-hi diverses captures tan per part vostra com per part del contrincant.

El torn s’acaba  quan la darrera llavor cau en un forat buit en qualsevol costat del tauler o quan cau en un forat en el territori del contrincant que contingui 4 llavors, comptant la darrera que es diposita. En el segon cas, el jugador que estava sembrant retira les 4 llavors del darrer forat i se les queda. Aleshores, el torn acaba.

Si un forat conté 12 llavors o més i les sembreu, en arribar de nou al forat inicial no es salta. Per altra banda, quan un jugador no té llavors per jugar, l’adversari està obligat a “alimentar-lo”, si té prou llavors per fer-ho.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu del joc és el de capturar més llavors que l’adversari. Guanya el jugador que ha capturar més llavors al final de la partida. El joc finalitza quan resten al tauler sols 4 llavors o quan un jugador no pot “alimentar” al jugador contrari. En el primer cas les llavors restants al tauler no són per ningú. En el segon cas les llavors són recollides segons estiguin en forats del costat del tauler d’un jugador o altre. Per entendre millor tot l’anterior vegeu els següents exemples:

Suposeu que és el torn del jugador A. Decideix moure la llavor que conté el vostre forat 2A. Ho fa en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. Vegeu el següent esquema:

Regles Odú - Ba-awa Fig.01

Aleshores, la llavor cau en el forat 3A. Ara conté 7 llavors, comptant la llavor que acabeu de dipositar. El torn no acaba, segueix la sembra encadenada en la mateixa direcció.

Regles Odú - Ba-awa Fig.02

Fixeu-vos que durant la sembrada hi ha forats que tornaran a tenir 4 llavors. Concretament, els forats 4A i 2B. Recordeu que quan això passa, tot seguit, les llavors contingudes en aquests forats són retirades del tauler per part de cada jugador en funció de si estan en un territori o altre.

Regles Odú - Ba-awa Fig.02b

La sembrada finalitzarà en el forat 4B. Mentre es fa la sembrada pot recollir les 4 llavors contingudes en el forat 4A i les retira del tauler.

Regles Odú - Ba-awa Fig.02c

Després continua sembrant. En passar pel forat 2B, el jugador contrari (vostè) captura les 4 llavors contingudes en aquest forat i a continuació segueix la sembra fins arribar amb la darrera llavor al forat 4B. En arribar-hi, el torn del jugador A acaba amb la captura de les quatre llavors del forat 4B.

Regles Odú - Ba-awa Fig.02d

NOTES:

(1)  Treball de recerca sobre l’ayo olopon i altres jocs mancala a càrrec de Vicenta Canal, Bernat Casanovas i Jordi Climent durant el mes de juliol de 2009 a Lagos i a altres llocs del sud-oest de Nigèria. L’any 2014 es publica el treball de recerca amb el nom “Ayo Olopon i altres jocs. Alguns mancala del sud-oest de Nigèria descrits recentment” on descriu en detall les regles de 7 jocs mancala i 4 variants reportades l’any 2009, tal i com es juguen a les localitats de Lagos, Ibadan, Abeokuta, Ilesa, Oshogbo, Ile-Ife, Ilobu i Oyo. La majoria d’aquests jocs mancala no havien estat mai documentats ni descrits.

MÉS INFORMACIÓ:

CLIMENT, Jordi. (2014). Ayo Olopon i altres jocs. Alguns mancala del sud-oest de Nigèria descrits recentment.

Be Sociable, Share!