Inici » Olowuka

Olowuka

Nigeria-yorubaEl joc Olowuka és jugat en terres dels ioruba, a Nigèria.  Vam tenir el privilegi d’aprendre’l a la localitat d’Òsogbo,  al sud-oest de Nigèria, a l’Àfrica occidental.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horaria.
sembra: volta multiple (o encadenada). Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: només en terreny de l’adversari. El jugador captura el contingut d’un forat de l’adversari si hi ha 2 o 3 llavors, contant la darrera llavor que acaba de deixar. Si el forat precedent també conté 2 o 3 llavors, aquestes també es capturen, i així successivament sense creuar el límit de la fila. Es retiren del tauler.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Els jugadors capturen les llavors que queden al seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors a cada un dels forats al començament de la partida. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’olowuka. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Regles Olowuka Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc olowuka és jugat per la gent de parla ioruba de Nigèria amb sembra múltiple (o encadenada).

Escolliu un forat del vostre territori i sembreu en la direcció contrària a la de les agulles del rellotge. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que, abans de sembrar, contenia 1 o 2 llavors, captureu les 2 o 3 llavors que hi ha després d’haver sembrat. El forat resta buit. Les llavors capturades es retiren del tauler o es recullen en el forat “casa” o “magatzem” propi. Si preneu 2 o 3 llavors, i el forat precedent també conté dues o tres llavors, aquestes també les captureu, i així successivament, però això només fins al primer forat de cada fila, sense creuar els límits de cada territori o fila. Així doncs, aquestes captures encadenades o múltiples tan sols les podeu realitzar en un sol costat del tauler, la captura múltiple s’atura en el primer forat d’una fila, sigui la fila del jugador que sigui.

A diferència de l’awalé o ayò, en aquest joc, el torn no acaba si caieu en un forat que conté més de 3 llavors, sinó que continueu sembrant, amb sembra encadenada. El vostre torn acaba quan caieu en un forat buit. Les captures només es poden fer en els forats del territori de l’adversari.

Per altra banda, tal i com succeeix amb l’ayò o awalé, heu de moure des d’un forat propi per donar llavors al contrincant per tal que aquest no es quedi sense llavors i pugui jugar, sempre que això sigui possible. No està permès “fer passar gana” a l’adversari, és a dir, un jugador no pot jugar de manera que deixi sense llavors el territori de l’oponent i impedeixi que pugui jugar. Si un moviment propi provoqués la captura de totes les llavors contingudes en els forats del costat de l’adversari, aleshores, en aquest joc, sí que es pot efectuar el moviment però cal deixar, obligatòriament, el darrer forat de l’adversari que contingui llavors, amb les llavors que hi hagi.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu  del joc és el de capturar més llavors que l’adversari. Guanya el jugador que ha capturat més llavors al final de la partida. El primer jugador que captura 25 llavors o més, guanya el joc. Un empat és possible en aquest joc quan cada jugador captura 24 llavors. Per entendre millor el que acabem d’explicar, vegeu els següents exemples:

Regles Olowuka Fig.01

Suposeu que sou el jugador A i és el vostre torn. Decidiu moure les 2 llavors que conté el forat 4A. Les moveu en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. La darrera llavor sembrada cau en el vostre forat 6A. Amb la llavor que acabeu de dipositar, ara hi ha 6 llavors:

Regles Olowuka Fig.01b

El torn vostre no acaba i el següent moviment és vàlid. Tranquils! Doncs no deixareu al contrincant sense llavors en el seu costat del tauler. En el joc ọlọwuka, quan aquesta situació es dóna, les captures encadenades s’aturen al darrer forat que contingui llavors, deixant-les-hi. Ara, per tant, seguiu el moviment de sembra encadenada. La darrera llavor de la mà acabarà en el forat 6B en el territori del jugador contrari. Vegeu el següent esquema:

Regles Olowuka Fig.02

Captureu les 3 llavors del forat 6B i continueu amb la captura encadenada:

Regles Olowuka Fig.02b

Com que el forat precedent conté ara, després de la sembrada, 2 o 3 llavors, captureu les 2 llavors del forat 5B  i les retireu també del tauler.

Com podeu veure quan un moviment propi provoca la captura de totes les llavors contingudes en els forats del costat de l’adversari, aleshores en aquest joc sí que es pot efectuar el moviment però cal deixar obligatòriament el darrer forat del costat de l’adversari amb les llavors que hi hagi. Les captures s’aturen al darrer forat que conté llavors. En el nostre exemple és el forat 1B. Així doncs, en total heu capturat 11 llavors. Enhorabona!

En aquesta sembrada es captura el contingut de tots els forats del territori del jugador B, excepte, el contingut del darrer forat que contingui alguna llavor. En l’exemple que us expliquem es deixa el forat 1B amb les 2 llavors que conté.

Regles Olowuka Fig.02c

Així doncs, si heu entès aquests exemples, ja sabeu jugar al joc olowuka. Ara a practicar!

Be Sociable, Share!