Inici » Kpèh

Kpèh

IvoryCoast El Kpèh és un joc mancala que practica en l’actualitat la gent beté al sud-oest de Costa d’Ivori en taulers de dues files de quatre forats. Els beté pertanyen a la família lingüística Kru que està distribuïda des del sud-est de Libèria fins a l’oest de Costa d’Ivori. El joc kpèh és un joc popular entre la gent Kru del sud-oest de Costa d’Ivori. Anteriorment era un joc competitiu entre diferents poblats, avui en dia és un passatemps en dies de descans o després del treball al camp.

Té la particularitat que es juga amb un tauler de sols 8 forats. El terreny de cada jugador està format pels 4 forats que té davant d’ell en el seu costat del tauler. En cada forat s’hi col·loquen 6 llavors a l’inici de la partida.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×4, dues files de quatre forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 6 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita(*): tan sols després d’haver mogut les 24 llavors pròpies. El jugador captura el contingut d’un forat de l’adversari si hi ha 2 o 4 llavors, comptant la darrera llavor que acaba de deixar. Si el forat precedent també conté 2 o 4 llavors, aquestes també es capturen, i així successivament0 sense creuar el límit del territori. Es retiren del tauler.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…:
  • quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Els jugadors capturen les llavors restants al seu costat del tauler;
  • quan un jugador es rendeix.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga amb un tauler de 2×4, és a dir, dues files de quatre forats. Es col·loquen 6 llavors en cada un dels forats a l’inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al kpèh. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Regles Goré Fig.00

El jugador que comença agafa les 6 llavors de qualsevol dels forats del seu terreny i les distribueix una a una en el sentit contrari a les agulles del rellotge amb sembra simple. Fet això, el torn passa a l’adversari.

La regla essencial és que un pot “capturar” las peces del seu oponent després de fer una volta completa, és a dir, moure les pròpies 24 llavors abans de poder capturar. Aleshores tenim el dret de collir ja siguin 2 o 4 llavors de l’oponent. Quan l’última llavor cau en un forat de l’adversari on hi havia 1 o 3 llavors, es capturen aquestes més la que s’acaba de dipositar (per tant, 2 o 4 respectivament). Si els forats precedents també contenen 2 o 4 llavors, també es capturen aquestes.

El joc es juga a rondes. Guanya el jugador que captura més llavors en cada ronda. Cada ronda guanyada comptabilitza como 1 punt. Però també podem guanyar per “Nike”, és a dir, guanyar 2 punts en una ronda de joc en el cas que s’hagin “collit” un total de 43 llavors de les 48 en joc.

Les regles descrites d’aquest joc estan incompletes i assumim el següent:

(*) Les captures es realitzen només en la fila de l’adversari.

No es pot capturar el contingut d’un forat de l’adversari si amb aquesta acció deixem a aquest sense llavors en el seu costat del tauler. Els jugadors han “d’alimentar” a l’oponent quan el territori oposat està buit. Els jugadors no poden jugar un forat que no contingui suficients llavors dins per arribar al territori de l’adversari, tan sols un jugador pot jugar un forat como aquest si no hi ha cap altre forat que ho permeti. Aleshores, la partida acaba. Els jugadors capturen les llavors restants en el seu costat del tauler.

Si el nombre de llavors que s’agafen d’un forat propi per sembrar és superior a 8, es dóna una volta completa al tauler o més, el forat del que s’ha començat no se salta i, per tant, el forat en el que iniciàvem el moviment es sembra com els altres forats.

Be Sociable, Share!