Inici » Jodu o Kyekyemapuduo

Jodu o Kyekyemapuduo

Nigeria-yorubaEl joc Jodu [ jòdù ] és jugat en terres dels ioruba a les localitats d’Ilé-Ifè i d’Ilesà, on vam tenir el privilegi d’aprendre’l durant un treball de recerca realitzat el mes de juliol de 2009 a Lagos i a altres llocs del sud-oest de Nigèria. En aquest treball de recerca es reporten un total d’11 jocs mancala(1)

L’any 2006 un venedor d’artesania en un mercat de Cape Town, a la República de Sud-Àfrica, havia explicat aquest mateix joc amb el nom de Kyekyemapuduo [kyεkyεmapuduo]. “Kyεkyε” significa: “distribuir” en llengua Twi de Ghana. (2)

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors a cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: només en terreny de l’adversari. El jugador captura totes les llavors del forat oposat al forat buit on ha caigut la darrera llavor sembrada i també aquesta llavor solitària. Es retiren del tauler.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Els jugadors capturen les llavors que queden al seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors a cada un dels forats al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Jodu. La fila superior pertany al jugador A. La fila inferior pertany al jugador B:

regles_jodu_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Jodu es juga amb sembra múltiple (o encadenada), és a dir, agafeu les llavors d’un forat del vostre costat del tauler i les distribuïu en els forats del costat, una a una. Si la darrera llavor és deixada en un forat que conté una o més llavors, agafeu el contingut d’aquest forat (incloent la llavor acabada de dipositar) i seguiu sembrant. El moviment continua fins que la darrera llavor cau en un forat buit. Però si aquest forat buit està en el costat de l’adversari, el vostre torn acaba sense captura.

Si el forat buit està al vostre costat del tauler i el forat oposat a aquest de la fila de l’adversari conté alguna llavor, captureu el seu contingut i també la llavor que acabeu de dipositar. Retireu aquestes llavors del tauler o les guardeu en un forat magatzem si el tauler en té. Aleshores, finalitza el vostre torn i comença el torn de l’adversari.

Si el forat buit està al vostre costat del tauler i el forat oposat de la fila de l’adversari no conté cap llavor, el nostre torn finalitza sense captura i és el torn de l’adversari.

Si el nombre de llavors que agafeu d’un forat propi per sembrar és superior a 11, al donar una volta completa al tauler, no es salta el forat del que partiu.

OBJECTIU DEL JOC

L’objectiu  del joc és el de capturar més llavors que l’adversari. Guanya qui captura més llavors al final de la partida. El joc Jodu acaba si un jugador no té llavors per jugar en el seu territori. També quan es produeix un bucle, és a dir, s’obtenen els mateixos moviments una vegada i altra sense captures. Quan el joc acaba els jugadors capturen les llavors restants en el propi costat del tauler. Per entendre millor el que acabem d’explicar, vegeu els següents exemples:

Regles Jodu Fig.01

Suposeu que és el vostre torn. Sou el jugador B i decidiu començar el vostre moviment des del forat 5B que conté 2 llavors. Acabeu al forat 1A que ara conté 2 llavors.

Regles Jodu Fig.01b

Regles Jodu Fig.02

El vostre torn continua i sembreu les dues llavors del forat 1A pels forats que segueixen en la direcció contrària a la de les agulles del rellotge. Acabeu en el forat 3A que ara conté 3 llavors, comptant la que acabeu de dipositar.

Regles Jodu Fig.02b

Seguiu amb el vostre torn, sembrant les 3 llavors que recolliu del forat 3A:

Regles Jodu Fig.03

Arribeu fins al forat 6A. Ara conté 5 llavors, comptant la que acabeu de dipositar.

Regles Jodu Fig.03b

Seguiu amb la sembra encadenada. Recolliu les 5 llavors que hi ha en el forat 6A.

Regles Jodu Fig.04

I les distribuïu, una a una en els forats següents.

Regles Jodu Fig.04b

La darrera llavor sembrada cau en un forat buit del vostre costat del tauler (forat 5B). El forat oposat de la fila de l’adversari conté llavors, per tant, captureu aquestes llavors més la llavor que acabeu de dipositar en el forat buit.

Regles Jodu Fig.04c

En total captureu 6 llavors. Les retireu del tauler i el vostre torn acaba. Enhorabona! Si heu entès les nostres explicacions ja sabeu jugar al Jodu, conegut també com Kyekyemapuduo.

Hi ha distintes variants conegudes d’aquest joc:

El mateix joc amb el mateix nom ens el van explicar a la localitat d’Íbadan amb una variant en la captura: no es captura la darrera llavor dipositada per part del jugador que sembra quan es cau en un forat buit en el propi costat del tauler i el forat oposat a aquest conté alguna llavor (aquesta versió es troba citada com a “ayòayò” per algunes fonts a internet).

Així també, és troba citada una variant del Jodu en que quan es cau en un forat buit en el propi costat del tauler i el forat oposat també es troba buit, aleshores aquesta llavor es captura per part del jugador que sembra. En aquesta variant, a més a més, un jugador pot “fer passar gana” a l’adversari, és a dir, un jugador pot jugar de manera que deixi sense llavors el territori de l’altre jugador i impedeixi que pugui jugar. Si això succeeix, el jugador que ha deixat sense llavors a l’adversari, torna a jugar. El joc acaba quan no queda cap llavor al tauler.

NOTES:

(1)  Treball de recerca sobre l’ayo olopon i altres jocs mancala a càrrec de Vicenta Canal, Bernat Casanovas i Jordi Climent durant el mes de juliol de 2009 a Lagos i a altres llocs del sud-oest de Nigèria. L’any 2014 es publica el treball de recerca amb el nom “Ayo Olopon i altres jocs. Alguns mancala del sud-oest de Nigèria descrits recentment” on descriu en detall les regles de 7 jocs mancala i 4 variants reportades l’any 2009, tal i com es juguen a les localitats de Lagos, Ibadan, Abeokuta, Ilesa, Oshogbo, Ile-Ife, Ilobu i Oyo. La majoria d’aquests jocs mancala no havien estat mai documentats ni descrits.

(2) Segons va explicar Adu-Oduro a Jordi Climent en una conversa personal a Cape Town, Sud-Africa, l’any 2006.

MÉS INFORMACIÓ:

CLIMENT, Jordi. (2014). Ayo Olopon i altres jocs. Alguns mancala del sud-oest de Nigèria descrits recentment.

Be Sociable, Share!