Inici » Goré

Goré

IvoryCoastEl Gôré és un curiós joc mancala que practiquen els gouro de Costa d’Ivori. La seva principal característica és que no només és un joc d’estratègia, com la resta de mancales, sinó també de negociació (ja veurem com els jugadors poden negociar amb el seu adversari el retorn de les llavors capturades).

També té la particularitat que es juga amb un tauler de només 8 forats (tot i que, qui vulgui practicar-lo també ho pot fer amb tauler d’awalé ignorant els forats dels extrems). El terreny de cada jugador està format pels 4 forats que té davant seu a la seva banda del tauler. A cada forat s’hi posen 6 llavors al inici de la partida.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×4, dues files de quatre forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 6 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple.  Es dipositen les llavors una a una començant pel forat següent del que s’han agafat.
collita: en ambdós costats. Quan la darrera llavor cau en un forat de l’adversari on hi havia 1 o 3 llavors, es capturen aquestes més la que s’ha deixat (per tant, 2 o 4 respectivament). Si els forats precedents també es queden amb 2 o 4 llavors, també es capturen aquestes. Es poden capturar les llavors dels forats precedents i dels forats posteriors en una mateixa tirada, sempre que els forats contigus continguin 2 o 4 llavors. Es capturen fins i tot les dels forats amb 2 o 4 del propi terreny del jugador que ha sembrat. Això sí, la captura sempre s’ha d’iniciar en el terreny del jugador contrari
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan totes les llavors han estat capturades o quan no queden més de 2 llavors per forat, aleshores cada jugador es queda les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×4, és a dir, dues files de quatre forats. Es col·loquen 6 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Goré. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Goré Fig.00

El jugador que comença agafa les 6 llavors de qualsevol dels forats del seu terreny i, com a l’awalé, les comença a distribuir una a una en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Fet això, passa el torn a l’altre jugador.

Quan la darrera llavor cau en un forat de l’adversari on hi havia 1 o 3 llavors, es capturen aquestes més la que s’ha deixat (per tant, 2 o 4 respectivament).

Si els forats precedents també es queden amb 2 o 4 llavors, també es capturen aquestes. Es capturen fins i tot les dels forats amb 2 o 4 del propi terreny del jugador que ha sembrat. Això sí, la captura sempre s’ha d’iniciar en el terreny del jugador contrari. Vegem un exemple:

Regles Goré Fig.01

A l’exemple anterior el jugador B sembra 4 llavors des del seu forat 2. Arribarà fins al forat 2A:

Regles Goré Fig.01b

Capturarà les 4 del forat 2A, les 2 del forat 1A i també les 2 llavors del forat 4B.

Regles Goré Fig.01c

Aquest joc mancala té la curiositat que no només es poden capturar les llavors dels forats precedents, sinó també les llavors dels forats posteriors. També dels forats en terreny propi (sempre que la captura s’iniciï en un forat del terreny contrari). Vegem un exemple:

Regles Goré Fig.02

El jugador B sembra 6 llavors des del forat 2 propi. Arriba fins al forat 4A.

Regles Goré Fig.02b

Cull les 2 llavors d’aquest forat, les 2 del forat posterior 1B i les llavors dels forats precedents: les 2 del forat 3A, les 2 del forat 2A, però no pot capturar la llavor solitària del forat 1A.

Regles Goré Fig.02c

Es poden capturar les llavors dels forats precedents i dels forats posteriors en una mateixa tirada, sempre que els forats contigus continguin 2 o 4 llavors. Com es pot imaginar, pot donar-se el cas que un jugador, en una sola tirada, pot capturar totes les llavors del tauler. Vegem un exemple: El jugador B sembra 3 llavors des del seu forat 2.

Regles Goré Fig.03

Finalitza la seva sembrada en el forat 1A. Captura les 4 llavors.

Regles Goré Fig.03b

Donat que tots els forats precedents i posteriors resten amb 2 o 4 llavors, el jugador B captura totes les llavors i les retira del tauler. El joc acaba.

Regles Goré Fig.03c

Explicat tot això, ja us podeu imaginar que el goré és un joc molt ràpid i on no s’hi val a badar perquè podem guanyar o perdre moltes llavors (o totes) en una sola tirada.

Per fer-lo menys “agressiu” entra en escena la part més divertida del joc goré: es pot negociar amb el rival el retorn de les llavors capturades.

Un jugador pot negociar el retorn de les llavors perdudes a costa de cedir al seu adversari 1, 2 o 3 forats del seu terreny. És el jugador que fa la cessió qui tria si en cedeix 1, 2 o 3 (mai és una elecció de l’adversari). L’adversari, en contrapartida, ficarà dintre de cada forat que li ha estat cedit, 6 de les llavors que ha capturat fins al moment (que se sumaran al número de llavors que ja contenien inicialment cadascun del forats cedits). El jugador que ha cedit els forats, renuncia a ells i passen a pertànyer a partir d’aquell moment a l’adversari malgrat que no quedin dintre del seu terreny. L’adversari els podrà utilitzar exactament amb les mateixes condicions que els forats seus del seu propi terreny.

Aparentment, aquestes negociacions enforteixen encara més l’adversari (tampoc cal perdre de vista que quan un jugador es veu obligat a començar a cedir forats és perquè es troba en una situació de clara inferioritat i no li queda més remei). Però no té perquè ser un mal negoci pel jugador que ha hagut de fer la cessió, ja que el fet d’augmentar sobtadament el nombre de llavors damunt el tauler pot provocar situacions que l’afavoreixin i li permetin remuntar el joc. És possible que al cap d’unes quantes tirades aconsegueixi, en una segona negociació, recuperar els forats perduts i qui sap si, fins i tot, esgarrapar-n’hi algun al seu adversari.

Hi poden haver tants torns de negociació com vulguin els jugadors. Es pot rebutjar una negociació (o sigui, es pot no acceptar els forats que ens cedeixen), però això no és típic del joc goré. No acceptar uns forats que ens donen pot ser considerat una ofensa per qui els ofereix. Es diu del jugador que ha guanyat una partida a costa de rebutjar una negociació que “ha guanyat, però en una victòria sense glòria”.

El joc acaba quan:

  • totes les llavors han estat capturades.
  • no queden més de 2 llavors per forat. Aleshores cada jugador es queda les llavors dels forats que li pertanyen.

Guanya qui acaba la partida amb més llavors capturades.

Si ja domineu l’awalé, proveu de practicar el goré. Pensem que és un dels jocs mancala més divertits. El ritme de joc és rapidíssim, la qual cosa no exclou que les partides puguin ser molt llargues.

Be Sociable, Share!