Inici » Darra

Darra

Nigeria-HausaEl joc Darra és jugat per la gent Hausa del nord de Nigèria amb sembra simple.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Es dipositen les llavors una a una començant pel forat següent del que s’han agafat.
collita: en ambdues files, en la pròpia i en la de l’adversari. Dues maneres de capturar:
  • Quan la darrera llavor sembrada cau en un forat del propi costat o de l’adversari que contingui 4 llavors, comptant la que s’acaba de dipositar, aquestes es retiren del tauler per part del jugador que estava sembrant.
  • També es fan captures si quan un jugador està sembrant hi ha un forat o varis que contenen de nou quatre llavors. Aquestes són retirades per ambdós jugadors en un mateix torn en funció de si els forats estan en un o altre costat del tauler. Hi poden haver diverses captures alhora per part del jugador que està sembrant i per part de l’adversari.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari i deixar-lo sense que pugui jugar. Si és el torn de moure d’un jugador i no pot fer un moviment legal, aquest perd el torn i segueix passant fins que pugui fer un moviment.
el joc acaba…: quan resten menys de 5 llavors en el tauler. Les llavors que queden en el tauler són capturades pel jugador que hagi realitzat la darrera captura de 4 llavors en un forat.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en un tauler 2×6, és a dir, dues files de sis forats. També és jugat en taulers de 2×12, 2×16, 2×18. Es col·loquen 4 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Darra. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Darra Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc amb tauler 2×6 es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Darra és jugat amb sembra simple.

Les captures són fetes com en el  joc conegut com Ba-awa a Ghana, Ayo Eleh a Nigèria i Odú a Nigèria i Benin, és a dir, en el moment que un forat conté de nou quatre llavors, aquestes són retirades per cada jugador en funció de si els forats estan a un costat o altre del tauler. Un jugador pot retirar les 4 llavors contingudes en els forats propis quan està sembrant l’adversari o quan està sembrant un mateix. El torn de cada jugador acaba cada vegada que són sembrades les llavors contingudes en un forat del propi costat del tauler, doncs no es realitza un moviment encadenat. Quan la darrera llavor cau en un forat buit o no conté 4 llavors, comptant la que acabem de dipositar, el torn acaba.

Si un forat conté 12 llavors o més i les sembrem, en arribar de nou al forat inicial no es salta.

Quan la darrera llavor sembrada cau en un forat del costat propi o de l’adversari que contingui 4  llavors, comptant la que acabem de dipositar, aquestes són retirades del tauler i se les queda el jugador que estava sembrant.

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat del costat de l’adversari que conté 4 llavors, comptant la que acabem de dipositar, aquestes són retirades del tauler i se les queda el jugador que estava sembrant, però si durant la mateixa sembra algun forat del costat de l’adversari ha tornat a tenir 4 llavors, aquestes són retirades i se les queda l’adversari. Així doncs, es pot donar el cas que en un sol torn d’un jugador, poden haver-hi diverses captures tan per part del jugador que està sembrant com per part de l’adversari.

OBJECTIU DEL JOC

Quan un jugador no té llavors per jugar, l’adversari no està obligat a “alimentar-lo”, per tant, perd el torn i torna a jugar el jugador que sí té llavors per jugar. Quan el jugador que no tenia llavors en el seu costat del tauler, en torna a tenir, aleshores pot seguir jugant, per torns. El joc acaba quan queden menys de 5 llavors al tauler. Quan el joc finalitza, les llavors que resten al tauler són capturades per part del jugador que hagi fet la darrera captura de 4 llavors d’un forat. Guanya qui captura més llavors.

Per entendre millor tot l’anterior vegem els següents exemples:

Regles Darra Fig.01

Suposem que és el torn del jugador A. Decideix moure des del forat 4A que conté 6 llavors. Aleshores, sembra les llavors i acaba al forat 4B que contenia 3 llavors:

Regles Darra Fig.01b

Així doncs, el jugador A captura les quatre llavors del forat 4B, les retira del tauler i el torn acaba. Ara és el torn del jugador B.

Regles Darra Fig.02

Suposeu ara una nova situació en que sou el jugador B. És el vostre torn. Amb la disposició de les llavors en el tauler que mostra el diagrama, tan si moveu des del forat 2B com des del forat 3B, acabareu amb la darrera llavor sembrada en el forat 4A. Imagineu que escolliu jugar des del forat 3B que conté 7 llavors.

Regles Darra Fig.02b

Aleshores, acabeu en el forat 4A i captureu les 4 llavors que hi ha, comptant la darrera llavor que heu dipositat i les retireu del tauler.

Regles Darra Fig.02c

Però si us fixeu bé, en el forat precedent, en fer la vostra sembrada, tornen ha haver-hi 4 llavors. Aquestes són retirades del tauler i se les queda l’adversari. Mala sort!

Be Sociable, Share!