Inici » Axoxodi

Axoxodi

IvoryCoastL’axoxodi és un joc mancala procedent de Costa d’Ivori molt similar a l’aualé. Fins i tot, es dóna el cas que algun especialista el considera una variant. De totes formes, la majoria l’entenem com un joc diferent perquè la captura de llavors entre l’aualé i l’axoxodi és molt diferent.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors a cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: només en terreny de l’adversari. Dues maneres de capturar:
  • El jugador captura el contingut d’un forat de l’adversari si hi ha 2 o 3 llavors, comptant la darrera llavor que acaba de deixar. Si el forat precedent també conté 2 o 3 llavors, aquestes també es capturen, i així successivament sense creuar el límit de la fila. Es retiren del tauler.
  • El jugador agafa una llavor solitària del propi costat i la desplaça al forat del davant. Captura totes les llavors del forat oposat i també aquesta llavor solitària. Es retiren del tauler.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat, l’altre jugador captura les llavors restants. Quan es produeix un bucle, les llavors que queden en el tauler no són per a ningú.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es fa servir el mateix taulell de l’awalé de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es comença amb 4 llavors col·locades a cada forat. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’ axoxodi.

Regles Axoxodi Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc axoxodi és jugat amb sembra simple.

Les captures a l’axoxodi són de 2 tipus:

  • captura de 2 o 3 llavors i captura enllaçada de 2 o 3 llavors. Aquesta captura seria molt semblant a la de l’aualé. Es produeix quan la darrera llavor cau en un forat que contenia inicialment 1 o 2 llavors (per tant, se’n podran capturar 2 o 3, sumant-hi la nostra). Com a l’aualé, si els forats precedents també tenen 2 o 3 llavors, també es capturen aquestes.
  • captura de llavors enfrontades. Aquest és el principal tret distintiu de l’axoxodi. Aquestes captures es fan en camp contrari. Cal comparar cada forat amb el forat que es té just al davant. Cal observar només el forats que continguin una llavor de la nostra fila.

Es captura agafant una llavor solitària del nostre camp i desplaçant-la al forat del davant. Es prenen totes lesllavors resultants del forat del jugador contrari. Aquesta captura es independent de la quantitat de llavors que té el nostre adversari al seu forat (alerta que se’n poden prendre moltes de cop).

OBJECTIU DEL JOC

Guanya qui captura més llavors al final de la partida. Guanya el jugador que ha capturat més llavors al final de la partida. Per entendre millor el que acabem d’explicar, vegeu els següents exemples:

Regles Axoxodi Fig.01

A l’exemple anterior, si és el torn del jugador A, aquest pot capturar les llavors de forat 3B movent endavant la del forat 4A. O bé la del 5B, si mou la llavor del forat 2A.

Si fos el torn del jugador B, aquest podria capturar les llavors del 6A, avançant la de l’1B; la llavor del 2A, movent la del 5B, o bé les llavors de l’1A avançant la del 6B.

Regles Axoxodi Fig.02

Si proveu de jugar a l’axoxodi, veureu que aquesta “petita variació” en la forma de capturar fa que aquest joc mancala sigui molt més difícil que l’aualé i les estratègies acabin sent totalment diferents.

Be Sociable, Share!