Inici » Adjito

Adjito

BeninEl joc Adjito o Vadjito és jugat a Benin, a l’Àfrica occidental. És anomenat també Madji.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: només en terreny de l’adversari. El jugador captura totes les llavors del forat oposat al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Els jugadors capturen les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga  en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors a cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar a l’Adjito. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

Regles Adjito Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc. La direcció de la sembra en aquest joc és anti-horària i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Adjito es juga amb sembra simple.

Es comença a sembrar agafant les llavors d’un forat del propi costat del tauler. Si la darrera llavor cau en un forat i el seu forat oposat en la fila de l’adversari conte alguna llavor, el contingut del forat oposat en la fila de l’adversari es captura i acaba el torn. Es captura tan si la darrera llavor cau en un forat buit com si cau en un forat que conté alguna llavor, però tan sols es captura en la fila de l’adversari. Si un forat conté 12 llavors o més i aquestes són sembrades, quan es dóna una volta al tauler, el forat inicial es salta.

No es pot capturar el contingut d’un forat de l’adversari si amb aquesta acció deixem a aquest sense llavors en el seu costat del tauler. El moviment es realitza però sense capturar. Els jugadors han “d’alimentar” l’oponent quan el territori oposat és buit. Els jugadors no poden jugar un forat que no conté prous llavors dins per arribar al territori de l’adversari, tan sols un jugador pot jugar un forat com aquest si no hi ha cap altre forat que ho permeti. Aleshores, el joc acaba.

OBJECTIU DEL JOC

El joc adjito finalitza quan algun dels dos jugadors ja no té llavors en el seu costat del tauler i és el seu torn de joc i no pot jugar. Quan un jugador ja ha superat la meitat més una llavor (més de 24) o bé quan es produeix un bucle indefinit sense que s’efectuïn captures (es produeix la mateixa situació després d’un cert nombre de voltes). Quan el joc acaba cada jugador captura les llavors que restin en el seu costat del tauler. El guanyador és el jugador que ha capturat més llavors.

Per entendre millor l’explicació anterior, vegeu els següents exemples. Suposeu que sou el jugador B i és el vostre torn. Sou el jugador B. Decidiu moure des del vostre forat 2B. Ho feu en el sentit contrari al de les agulles del rellotge. Vegeu el següent esquema:

Regles Adjito Fig.01

Arribeu fins al forat 6B, aleshores captureu 4 llavors en el forat oposat 1A. El vostre torn acaba.

Suposeu que abans d’efectuar el vostre moviment, el tauler mostra aquesta disposició:

Regles Adjito Fig.02

Sou el jugador B i decidiu començar a sembrar des del forat 1B que conté 2 llavors, arribeu fins al forat 3B. Aleshores, captureu 1 llavor en el forat oposat 4A. El vostre torn acaba:

Regles Adjito Fig.02b

Suposeu que abans de moure, el tauler mostra una disposició com aquesta:

Regles Adjito Fig.02c

Si decidiu moure des del forat 2B, arribeu també fins al forat 3B. Així doncs, captureu 1 llavor del forat oposat 4A. El vostre torn acaba:

Regles Adjito Fig.02d

Suposeu que abans de moure, el tauler mostra una disposició com aquesta:

Regles Adjito Fig.02e

Sou el jugador B i decidiu començar a sembrar des del forat 5B que conté 8 llavors. Arribeu fins al forat 1B.

Regles Adjito Fig.02f

Així, captureu 1 llavor en el forat oposat 6A:

Regles Adjito Fig.02g

Be Sociable, Share!