Inici » Mraw imrujen

Mraw imrujen

El joc Mraw imrujen o Urar n mraw imrujen era jugat pels pastors al nord del Marroc, a les rodalies de Nador, en taulers excavats a terra de 2×5. És a dir, dues files de cinc forats. Usaven com a peces de joc petits i arrodonits excrements secs de les ovelles. (1) “Urar n mraw imrujen” significa en amazic: el joc dels deu forats.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×5, dues files de cinc forats.
núm. peces: 40 (20 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors en cada forat en la primera ronda.
direcció sembra: alternativament en direcció horària/anti-horària. Un jugador sembra en direcció horària i l’altre en direcció anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una, començant en el mateix forat des d’on s’han agafat. No es pot començar a sembrar des d’un forat que contingui una sola llavor. Els jugadors han “d’alimentar l’oponent”, quan aquest jugador no pot jugar. És a dir, els jugadors no poden jugar un forat que no conté suficients llavors al seu interior per arribar a territori de l’adversari.
collita: s’inicia en el territori propi. Es poden fer captures encadenades i es pot creuar el límit de la fila pròpia. El jugador captura el contingut d’un forat propi si hi ha 2 o 4 llavors, comptant la darrera llavor que acaba de deixar. Si el forat precedent també conté 2 o 4 llavors, aquestes també es capturen, i així successivament creuant, fins i tot, el límit de la fila. Les llavors capturades es retiren del tauler. Un jugador no pot fer un moviment que provoqui una captura que deixi a l’adversari sense llavors en el seus forats.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador en el seu torn no pot jugar cap forat perquè no té llavors o contenen sols una llavor. El joc es juga a diverses rondes. Els jugadors compten les llavors que han capturat al llarg de la partida. El jugador que ha guanyat més llavors, se les queda. Les restants (les que ha capturat el jugador que n’ha capturat menys, més les que resten al tauler) es reparteixen equitativament en els deu forats i, sempre, posant-ne un nombre parell a cada un. La segona ronda es juga amb aquest nombre de llavors.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Habitualment es juga excavant forats al terra de 2×5. És a dir, dues files de cinc forats. En la primera ronda es col·loquen 4 llavors en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Mraw imrujen. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra o ovella, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 40 llavors, 20 per jugador.

NOTES

(1) Segons va explicar Biel Pubill a Jordi Climent, en una conversa personal a Ascó (Ribera d’Ebre) a Catalunya, el març de 2013, a partir d’una informació d’una alumna seva, natural de Nador, Marroc.

Be Sociable, Share!