Inici » Modiar

Modiar

El joc Modiar el jugaven en petits pobles rurals al nord del Marroc,  els nens i nenes, excavant forats a terra, segons informants de Chrarba, prop de Tànger. (1)

Regles resumides del joc:

tauler: 2×3, dues files de tres forats.
núm. peces: 42 (21 per jugador).
disposició inicial: 7 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una, començant en el mateix forat des d’on s’han agafat. No es pot començar a sembrar des d’un forat que contingui 1 sola llavor. Els jugadors estan obligats a alimentar el seu oponent, quan aquest no pot jugar.
collita: en ambdós costats. En el primer moviment de la partida no es produeix cap captura. Es captura quan la darrera llavor sembrada acaba en un forat en qualsevol fila que conté 2, 4 o 6 llavors. És a dir, si la darrera llavor sembrada cau en un forat que (abans de sembrar) contenia 1, 3 o 5 llavors. Si el forat o forats precedents també contenen 2, 4 o 6 llavors, aquestes també es capturen. Es pot creuar el límit de la fila. No es pot capturar el contingut d’un o més forats de l’adversari si amb aquesta acció deixem a aquest sense llavors el seu costat del tauler. Si no hi ha cap altra opció, el movimient es fa però sense capturar.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan és el torn d’un jugador i té els seus propis forats buits o amb una sola llavor, la partida acaba i les llavors es reparteixen entre els jugadors segons estiguin en un costat o altre del tauler. Els jugadors no poden jugar un forat que no contingui suficients llavors dins per arribar al territori de l’adversari. Aleshores, la partida acaba. Els jugadors capturen les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Habitualment es juga excavant forats al terra de 2×3. És a dir, dues files de tres forats. Es col·loquen 7 llavors (pedres) en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Modiar. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 42 llavors, 21 per jugador.

NOTES

(1) Segons va explicar Loubna Charrabi a Jordi Climent en una conversa personal el desembre de 2012.

Be Sociable, Share!