Inici » Manala

Manala

El joc Manala és un joc mancala que es jugava a Suez (Egipte) fins a principis del segle XX. És pronunciat a Egipte com “Manala” (amb una n nasal, i l’accent a la primera síl·laba), segons explicava Henry Parker qui el va explicar per primera vegada l’any 1909. (1) Les peces usades són cauris i se’ls anomena “gossos” (kilab). El joc Manala és un joc mancala en que cada torn no comença en qualsevol dels forats del propi costat del tauler. Després de les dues primeres rondes de la sembra, el forat des del qual cada jugador comença a sembrar està determinat pel forat on arriba l’última llavor sembrada de l’adversari en acabar el seu torn.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats. Taulers de fusta.
peces: 72 llavors o cauris (36 per jugador).
disposició inicial: es distribueixen les llavors o cauris de manera desigual. Dos forats qualsevol d’un costat i un forat de l’altre costat es deixen buits. Es posen vuit cauris en cada un dels altres 9 forats.
direcció sembra: en direcció anti-horària.
sembra: volta múltiple (encadenada). En el primer torn de cada jugador s’agafen les llavors d’un dels forats de la fila pròpia del tauler i es sembren, una a una, començant pel forat següent del que s’han agafat. Es sembra amb volta múltiple fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit. Aleshores acaba el primer torn. No hi pot haver colllita en el primer torn de cada jugador. A partir de la segona volta, cada jugador, sempre ha de començar la seva sembra agafant les llavors del forat següent al forat on ha caigut la darrera llavor sembrada pel seu adversari, a no ser que estigui buit. En aquest cas, s’agafaran les llavors del següent forat que contingui llavors per començar la volta.
collita: en ambdós territoris. No es poden fer captures fins que ambdós jugadors han realitzat la primera volta. A partir de la segona volta, un jugador captura el contingut del forat oposat al forat buit on ha caigut la darrera llavor de la volta. Les llavors capturades es retiren del tauler. El jugador que ha capturat repeteix torn, movent la darrera llavor de la volta al forat següent, i sembrant les llavors resultants d’aquest forat en una nova volta fins que caigui en un forat buit. Si el forat oposat conté llavors, es torna a capturar i es torna a repetir torn, i així successivament. Si el forat oposat al forat buit, està buit, la volta acaba sense captura. Aleshores, és el torn de l’adversari.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no té llavors en el seu costat del tauler després que acabi el torn de l’adversari.(2) El joc es juga a una sola ronda.

tauler

Es juga en un tauler de 2×6, és a dir, 2 files de sis forats. Al començament de la partida es distribueixen les 72 llavors de manera desigual. Dos forats qualsevol d’un costat i un forat de l’altre costat es deixen buits. Es posen vuit llavors en cada un dels altres 9 forats. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler Manala. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Una possible disposició inicial:

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 72 petxines.

NOTES

(1) PARKER, H. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early Civilisation. Luzac & Co., London (UK) 1909.
(2) Henry Parker no va explicar pas si les llavors restants se les queda el jugador que les té al seu costat del tauler. Assumim que sí.

VEURE TAMBÉ:

Manala Bedawi

Be Sociable, Share!