Inici » Manala Bedawi

Manala Bedawi

El joc Manala Bedawi és jugat pels bedawi a Egipte i al nord-est de Sudan a la zona al llarg de la Mar Roja. Manala és pronunciat a Egipte com “Manala” (amb una n nasal, i l’accent a la primera síl·laba), segons explicava Henry Parker qui el va explicar per primera vegada l’any 1909. Parker explica que els bedawi que li van ensenyar aquest joc li asseguraren que no coneixien cap altra manera de jugar, però que Lane (1) va descriure altres jocs mancala practicats pels egipcis a principis del segle XX. (2) Aquest joc és conegut amb altres noms (p.ex Mangala I). (3) Les peces usades són cauris i se’ls anomena “gossos” (kilab).

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats. Taulers de fusta.
peces: 70 llavors o cauris (35 per jugador).
disposició inicial: es distribueixen les llavors de manera desigual. Un dels jugadors distribueix tots els cauris, sense comptar-los, en els quatre forats centrals, mentre que els vuit forats en ambdós extrems es deixen buits. L’altre jugador, si està satisfet amb la distribució comença a jugar. Si aquest jugador no està conforme amb la distribució que ha fet l’adversari, aleshores gira el tauler i el costat propi passa a ser el de l’adversari i el d’aquest, passa a ser el propi. I l’adversari (el jugador que ha distribuït totes les peces) comença primer.
direcció sembra: en direcció horària.
sembra: volta múltiple (encadenada). Cada jugador, per torns, agafa les llavors del forat situat més a la dreta en el tauler i es dipositen, una a una, començant pel forat següent del que s’han agafat. Es sembra amb volta múltiple fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat que té un nombre senar de llavors, comptant aquesta última. Aleshores acaba el torn. Però en la primera part del joc si es cau en un dels forats plens amb molts cauris no es compten, s’assumeix que el nombre és parell, i el jugador continua sembrant al voltant dels forats, a partir del següent. Després que tots dos jugadors han tingut un torn de sembra, les sembres posteriors, comencen en qualsevol dels forats en propi costat del tauler.
collita: en ambdós territoris. Després que tots dos jugadors han tingut un torn de sembra, un cop s’han sembrat totes les petxines de la volta, un jugador captura el contingut dels forats enfrontats (un de cada costat) que continguin un nombre parell de cauris: 2, 4, 6, 8 o 10 (més enllà de 10 no s’executa la collita). Els cauris capturats es retiren del tauler. Aquesta és l’única manera en què es capturen els cauris.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no té llavors en el seu costat del tauler després que acaba el torn de l’adversari. (3) El joc es juga a una sola ronda.

tauler

Es juga en un tauler de 2×6, és a dir, 2 files de sis forats. Al començament de la partida es distribueixen les 70 llavors de manera desigual. Un dels jugadors distribueix tots els cauris, sense comptar-los, en els quatre forats centrals, mentre que els vuit forats en ambdós extrems es deixen buits. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler Manala Bedawi. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Una possible disposició inicial:

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten un total de 70 cauris o llavors.

NOTES

(1) Edward William Lane va descriure per primera vegada el 1908, els jocs mankaleh leab el-akil i mankaleh leab el-ghasheem, jugats a principis del segle XX a el Cairo (Egipte) en el seu llibre “The manners & customs of the modern Egyptians”.
(2) PARKER, Henry. Ancient Ceylon: An Account of the Aborigines and of Part of the Early Civilisation. Luzac & Co., London (UK) 1909.
(3) Ralf Gering l’anomena “Mangala I
(4) H. Parker no va explicar pas si les llavors restants se les queda el jugador que les té al seu costat del tauler. Assumim que sí.

Be Sociable, Share!