Inici » Leb Bbut Ahboxen

Leb Bbut Ahboxen

SaharaEl joc Lèb Bbut Ahboxen és jugat al sud-est del Marroc, a Zagora i a Taghbalt, a la regió de Souss-Massa-Drâa pels berbers (o amazigs) de raça negra (antics esclaus de les diferents tribus del Sahara) , segons ens han explicat informants de la vila de Taghbalt. La transcripció “Lèb Bbut Ahboxen” significa en amazic: “joc dels forats”. (1)

Regles resumides del joc:

tauler: 2×4, 2×6, 2×8, 2×10, dues files de quatre, sis, vuit o deu forats.
núm. peces: 32 (16 per jugador) en un tauler 2×4; 48 (24 per jugador) en un tauler 2×6; 64 (32 per jugador) en un tauler 2×8; 80 (40 per jugador) en un tauler 2×10.
disposició inicial: 4 llavors per forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Es juga amb sembra simple però combina sembra encadenada quan un jugador cau en un forat de l’adversari que conté sis llavors, comptant la darrera que acaba de dipositar. Aquestes sis llavors es tornen a sembrar i acaba el torn. Es continua amb sembra simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita: només en terreny de l’adversari. Si la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que, abans de sembrar, contenia 1 o 3 llavors, el jugador captura les 2 o 4 llavors que hi ha després d’haver sembrat. Si el forat o forats precedents també contenen 2 o 4 llavors, aquestes no es capturen.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Els jugadors capturen les llavors restants en el seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Habitualment es juga excavant forats a la sorra de 2×4, 2×6, 2×8 i 2×10. És a dir, dues files de quatre, sis, vuit o deu forats. Es col·loquen 4 llavors (pedres o excrements de cabra) en cada forat al inici de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Lèb Bbut Ahboxen. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota pertany al jugador B.

regles_Bbut_Ahboxen_fig_00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc inicialment es necessiten 4 llavors en cada forat.

MOVIMENTS

sembra i collita

Els moviments bàsics dels jocs de mancala es denominen “sembra” i “collita”. La sembra consisteix en agafar les llavors d’un forat de la fila pròpia i repartir-les una a una en forats adjacents consecutius. La collita consisteix en la captura d’una o varies llavors contingudes en un o varis forats d’acord amb les regles de cada joc.

El jugador que juga primer s’escull a l’atzar o s’acorda entre ambdós. La direcció de la sembra en aquest joc és la contrària a la de les agulles del rellotge i les llavors es comencen a dipositar en el forat següent al forat del que s’han agafat les llavors.

El joc Lèb Bbut Ahboxen es juga amb sembra simple però combina sembra encadenada quan caiem en un forat de l’adversari que conté sis llavors, comptant la que acabem de dipositar. És a dir, sembrem de nou aquestes sis llavors. Aleshores, quan aquestes són sembrades, el nostre torn acaba i el joc continua amb sembra simple fins que torna a ocórrer una situació en que la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que conté sis llavors.

Si la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que, abans de sembrar, contenia 1 o 3 llavors, el jugador captura les 2 o 4 llavors que hi ha després d’haver sembrat. El forat resta buit. Les llavors capturades es retiren del tauler. Així doncs, només podrem capturar el forat si, un cop hem sembrat, conté dos o quatre llavors. No es capturen les llavors del forat o forats precedents si també contenen dos o quatre llavors. Així doncs, no hi ha captura múltiple. Tan sols es pot capturar en el camp de l’adversari.

No es pot capturar el contingut d’un forat de l’adversari si amb aquesta acció deixem a aquest sense llavors en el seu costat del tauler. El moviment es realitza però sense capturar. Els jugadors han “alimentar” a l’oponent quan el territori oposat està buit. Els jugadors no poden jugar un forat si no conté suficients llavors dins per arribar al territori de l’adversari, tan sols un jugador pot jugar un forat com aquest si no hi ha un altre forat que ho permeti. Aleshores, el joc acaba. Els jugadors capturen les llavors que resten en el seu costat del tauler.

Si el nombre de llavors que s’agafen d’un forat propi per sembrar és superior a 11, es dóna una volta completa al tauler o més: el forat del que partim no es salta i, per tant, el forat del que iniciàvem el moviment es sembra com els altres forats.

OBJECTIU DEL JOC

El guanyador és el jugador que captura més llavors al final de la partida. El joc acaba quan un jugador ja no té llavors en el seu territori i no pot jugar. Aleshores, l’adversari captura totes les llavors que queden al tauler. O el joc s’acaba quan es crea un bucle indefinit sense que s’efectuïn captures (quan es produeix la mateixa situació després de cert nombre de voltes). Les llavors es reparteixen a cada jugador segons si han quedat a una banda del tauler o altra. Per entendre millor tot l’anterior vegem els següents exemples:

Sou el jugador B i decidiu començar a sembrar des del forat 6B que conté 2 llavors.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB01

Arribeu fins al forat 2A de l’adversari.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB01b

Abans de sembrar el forat 2A contenia 3 llavors i amb la que acabeu de dipositar: 4 llavors. Aleshores, les captureu i les retireu del tauler. El forat 1A contenia 1 llavor i amb la que acabeu de dipositar: 2 llavors, però no les podeu capturar. En aquest joc no es capturen les llavors del forat o forats precedents quan també contenen dos o quatre llavors.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB01c

Sou el jugador B i decidiu començar a sembrar des del forat 4B que conté 5 llavors.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB02

Arribeu fins al forat 3A de l’adversari.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB02b

Com que la darrera llavor sembrada cau en un forat de l’adversari que conté 6 llavors, comptant la darrera llavor dipositada, seguim la sembra amb moviment encadenat…

regles_Bbut_Ahboxen_jugB03

Agafem aquestes 6 llavors del forat 3A i les distribuïm, una a una en els forats següents. Arribem al forat 3B. Acaba aleshores el torn sense captures. I el joc continua amb sembra simple fins que un jugador caigui en un forat de l’adversari que contingui sis llavors, comptant la darrera llavor dipositada.

regles_Bbut_Ahboxen_jugB03b

NOTES

(1) Segons va explicar M’bark Bazine a Jordi Climent en una conversa personal el setembre de 2010.

Be Sociable, Share!