Inici » Kale

Kale

KaleEl joc Kale és jugat pels fang a Gabon. Aquest joc va ser reportat per primera vegada per Stewart Culin l’any 1894, qui va obtenir les regles del col·leccionista Rev. A.C. Good. (1) Les regles són similars a les de l’aualé amb una restricció a l’hora de fer la collita i quan el joc acaba els jugadors no capturen les llavors restants que queden al seu costat del tauler.

Regles resumides del joc:

tauler: 2×6, dues files de sis forats.
núm. peces: 48 (24 per jugador).
disposició inicial: 4 llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta simple. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents.
collita(*): només en terreny de l’adversari. El jugador captura el contingut d’un forat de l’adversari si hi ha 2 o 3 llavors, contant la darrera llavor que acaba de deixar. Si el forat precedent també conté 2 o 3 llavors, aquestes també es capturen, i així successivament sense creuar el límit de la fila. Les llavors capturades es retiren del tauler. Hi ha una restricció en la collita: amb una llavor solitària que està ubicada al forat de l’extrem dret de la fila pròpia, no es poden fer captures.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no pot jugar cap forat o es produeix un bucle. Les llavors restants es queden al tauler. Els jugadors no capturen les llavors que queden al seu costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en un tauler de 2×6, és a dir, dues files de sis forats. Es col·loquen 4 llavors a cada un dels forats al començament de la partida. En el diagrama següent podeu veure una representació esquemàtica d’un tauler per jugar al Kale. La fila superior pertany al jugador A. La fila de sota és la del jugador B.

Regles Olowuka Fig.00

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors”. En aquest joc es necessiten 24 llavors per jugador.

NOTES:

(*) Les regles descrites no estan completes. En l’explicació de Cullin no s’esmenta res sobre:

  • si es pot fer o no la captura de totes les llavors de l’adversari, és a dir, si un moviment propi provoqués la captura de totes les llavors contingudes en els forats del costat de l’oponent.
  • o si està permès o no “fer passar gana” a l’adversari, és a dir, si un jugador pot o no jugar de manera que deixi sense llavors el territori de l’oponent i impedeixi que pugui jugar.

(1) CULIN, Stewart. Mancala, the National game of Africa. US National Museum Report. Washington, 1896.

Be Sociable, Share!