Inici » Spreta

Spreta

El joc Spreta és jugat pels achikunda a Malawi en taulers que tenen un rang de 4×10 a 4×20 quan Meredith G. Sanderson (Metge del servei mèdic colonial durant el període de la dominació colonial britànica a Nyasalandia, antic nom de Malawi) el descriu per primera vegada l’any 1913 a “Native Games of Central Africa“. El nombre de llavors varia en funció del nombre de forats. (1)

 

 

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×10, 12, fins a 20 (quatre files de deu, dotze fins a vint forats).
peces: es requereixen 40 llavors (20 per jugador) en un tauler 4×10, 48 llavors (24 per jugador) en un tauler 4×12, 80 llavors (40 per jugador) en un tauler de 4×20.
disposició inicial: 1 llavor en cada forat en ambdues files, excepte en el forat a mà dreta de la fila interna que es deixa buit i el forat següent a aquest forat buit que conté 2 llavors.
direcció sembra: antihorària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns inicia un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les files pròpies. Les llavors es sembren una a una en els forats següents. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat que conté alguna llavor, el seu contingut es distribueix en una nova volta. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit, el torn acaba o el jugador fa una captura. Els jugadors no poden moure una llavor solitària mentre hi hagi dues o més llavors en qualsevol forat en el propi costat del tauler. Si un jugador només té llavors solitàries en les seves dues files, pot sembrar-les però sols en forats buits. No està permès sembrar una llavor solitària en un forat que contingui alguna llavor.
collita: només en les files de l’adversari. Quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna pròpia i el forat oposat de la fila interna de l’adversari conté alguna llavor. El contingut d’aquest forat de l’adversari es captura i es retira del tauler (i també el contingut del forat oposat de la fila externa de l’adversari al forat buit de la fila interna pròpia on havia caigut la darrera llavor de la volta, si n’hi ha).
captura suplementària: a més a més, cada vegada que un jugador fa una captura també té dret de capturar el contingut de dos forats qualsevol de l’adversari (ja sigui en la fila externa o interna).
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no disposa de llavors en les seves files pròpies.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en taulers de 4 files amb un nombre variable de forats: 10, 12, fins a 20. Es col·loca 1 llavor en cada forat en ambdues files, excepte en el forat a mà dreta de la fila interna que es deixa buit i el forat següent a aquest forat buit que conté 2 llavors. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica de la disposició inicial del Spreta en un tauler de 4×10. Les dues files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades a cada costat del tauler de l’11 al 20 s’anomenen files interiors. És la zona de contacte entre ambdós territoris. Les files numerades a cada costat del tauler de l’1 al 10 s’anomenen files exteriors.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors” encara que siguin pedres o altres objectes.  Per a un tauler de 4×10 es necessiten 40 llavors (20 per jugador).

NOTES

(1) SANDERSON, Meredith G. Native Games of Central Africa A: Journal of the Royal Anthropological Institute. London, 43, 1913, pp. 726-736.

Be Sociable, Share!