Inici » Njombwa

Njombwa

El joc Njombwa és jugat pels yao a Malawi en taulers 4×8 (ocasionalment 4×9 o 4×10). El nombre de llavors varia en relació a la disposició inicial d’aquestes en el tauler.

Aquest joc va ser descrit per primera vegada l’any 1913 a “Native Games of Central Africa” per Meredith G. Sanderson (Metge del servei mèdic colonial durant el període de la dominació colonial britànica a Nyasalandia, antic nom de Malawi). (1)

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×8 i ocasionalment 4×9 o 4×10, quatre files de vuit forats (ocasionalment 9 o 10 forats).
peces: segons la disposició inicial. Per exemple, en un tauler de 4×8:  es requereixen 58 llavors (29 per jugador) amb una disposició inicial tipus “a” (vegeu més endavant), 64 llavors (32 per jugador) amb una disposició inicial tipus “b” (veure més endavant), 32 llavors (16 per jugador) amb una disposició inicial tipus “c” (veure més endavant).
disposició inicial: hi ha diverses disposicions  de les llavors.  Les dues files de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 9 al 16 s’anomenen files interiors. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 8 s’anomenen files exteriors.

  • primera via: 58 peces (29 per jugador) – Els jugadors col·loquen 2 llavors en cada forat excepte al forat de l’extrem esquerre de la fila interior que es deixa buit i el forat següent de la fila interior (forat 15) que té sols una llavor.

  • segona via: 64 peces (32 per jugador) – Els jugadors col·loquen 29 llavors en el forat de l’extrem esquerre de la fila exterior, 2 llavors en el forat següent de la fila exterior (forat 2), i 1 llavor en el tercer forat a mà esquerra de la fila exterior (forat 3). No es col·loca cap llavor en els altres forats del tauler com es pot veure a continuació:
  • tercera via: 32 peces (16 per jugador): El joc pot començar també col·locant 1 sola llavor en cada un dels forats. El jugador agafa la llavor del forat de l’extrem dret de la fila exterior (forat 8), la posa al forat de l’extrem dret de la fila interior i sembra al llarg de la fila interior i al llarg de la fila exterior amb volta encadenada fins que arriba al forat anterior a l’últim forat de la fila exterior (forat 7). El jugador agafa les dues llavors i les transfereix al forat inicial de l’extrem dret (forat 8). Després agafa les 2 llavors en el segon forat de la dreta de la fila interna pròpia i les retira del tauler i acaba el torn. El segon jugador fa el mateix i queda completada la tercera via. La posició resultant és la que es pot veure a continuació:

Després de qualsevol d’aquestes vies el joc continua com segueix:

direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple o encadenada. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Cada jugador quan és el seu torn agafa les llavors d’un dels seus forats i les va sembrant una a una en sentit antihorari. Si la darrera llavor cau en un forat que ja en contenia d’altres, les agafa totes i continua sembrant. I així consecutivament fins que la darrera llavor cau en un forat buit. Quan un jugador es queda només amb forats que tenen una o cap llavor, només les podrà desplaçar a forats buits (no podrà acumular 2 llavors en un sol forat).
collita: en territori de l’adversari. Quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna, es mira si l’altre jugador té llavors al mateix forat de la seva fila interna. En cas afirmatiu, es cullen aquestes llavors. Si hi ha hagut captura a la fila interna de l’adversari i al forat del darrera (a la fila externa de l’adversari) també hi ha llavors, també es cullen. Es retiren del tauler. Quan la darrera llavor cau en forat buit de la fila externa pròpia, no hi ha captura i es passa el torn a l’altre jugador.
objectiu: capturar més llavors que l’adversari.
el joc acaba..: quan un jugador es queda sense cap llavor. L’adversari captura les llavors restants en el propi costat del tauler.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors” encara que siguin pedres o altres objectes. Com s’ha explicat més amunt en aquest joc hi ha diverses maneres de disposar les llavors en el tauler. Segons la disposició inicial en un tauler de 4×8 es necessiten 58 llavors (29 per jugador), 64 llavors (32 per jugador) o 32 llavors (16 per jugador).

NOTES

(1) SANDERSON, Meredith G. Native Games of Central Africa A: Journal of the Royal Anthropological Institute. London, 43, 1913, pages 726-736

FURTHER INFORMATION

RUSS, Larry. The complete mancala games book. New York. Marlowe & Company. 2000

Be Sociable, Share!