Inici » Nchuwa

Nchuwa

El joc Nchuwa és jugat pels (ba)tonga de Malawi en taulers de 4×6 ,4×9, 4×12 i 4×15. El nombre de llavors varia en relació al nombre de forats.

Aquest joc va ser descrit per primera vegada l’any 1913 a “Native Games of Central Africa” per Meredith G. Sanderson (Metge del servei mèdic colonial durant el període de la dominació colonial britànica a Nyasalandia, antic nom de Malawi). (1)

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×6, 9, 12 o 15 files, quatre files de sis, nou, dotze o quinze forats.
núm. peces: en un tauler de 4×6 calen 48 llavors (24 per jugador), en un tauler de 4×9 calen 72 llavors (36 per jugador), en un tauler de 4×12 calen 96 llavors (48 per jugador), en un tauler de 4×15 calen 120 llavors (60 per jugador).
disposició inicial: 2 llavors en cada forat. Les dues files de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 7 al 12 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 6 s’anomenen files externes.

p.ex. tauler 4×6

direcció sembra: anti-horària. Abans de sembrar els jugadors per torns realitzen un tipus d’obertura del joc. Per descriure aquesta obertura assumim que s’usa un tauler de 4×6 (veure diagrama anterior). El jugador B agafa el contingut del forat de l’extrem dret de la seva fila interna (7) i sembra aquestes llavors en direcció anti-horària, acabant en el forat de l’extrem esquerre de la fila interna pròpia (12). Aleshores agafa el contingut del forat següent (1) de l’extrem esquerre en la fila externa i sembra aquestes llavors. I continua d’aquesta manera fins completar el circuit de les seves pròpies files, acabant en el forat de l’extrem dret de la fila externa (6). L’adversari (jugador A) fa el mateix. Després que els jugadors alternen aquesta sembra inicial el tauler queda de la manera següent:

Després el jugador B transfereix dues llavors des de qualsevol dels propis forats ocupats de la fila interna a un forat buit de la pròpia fila externa i captura el contingut dels forats ocupats oposats al forat d’on aquest jugador ha transferit les dues llavors en qüestió. A més a més, aquest jugador també captura el contingut de qualsevol altre forat del costat de l’adversari. Aleshores l’adversari (jugador A) fa la mateixa operació, completant l’obertura del joc (no cal copiar el moviment efectuat pel primer jugador).
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les dues files pròpies que continguin dues o més llavors. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Si l’última llavor d’una volta cau en un forat que contingui alguna llavor en qualsevol de les dues files pròpies, el jugador continua sembrant. El jugador agafa aquestes llavors i les mou una a una des del forat següent i una nova volta comença i sembra les llavors fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit. Quan un jugador es queda només amb forats que tenen una o cap llavor, només les podrà desplaçar a forats buits (no podrà acumular 2 llavors en un sol forat).
collita: només en territori de l’adversari. Quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna, es mira si l’altre jugador té llavors al mateix forat de la seva fila interna. En cas afirmatiu, es cullen aquestes llavors. Si hi ha hagut captura a la fila interna de l’adversari i al forat del darrera (a la fila externa de l’adversari) també hi ha llavors, també es cullen. Cada vegada que un jugador fa una captura també té dret de capturar el contingut de qualsevol forat de l’adversari (en la fila externa o interna). Les captures es retiren del tauler. Quan la darrera llavor cau en forat buit de la fila externa pròpia, no hi ha captura i es passa el torn a l’altre jugador.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador es queda sense cap llavor.

NOTES

(1) SANDERSON, Meredith G. Native Games of Central Africa A: Journal of the Royal Anthropological Institute. London, 43, 1913, pàgines 726-736

MÉS INFORMACIÓ

RUSS, Larry. The complete mancala games book. New York. Marlowe & Company. 2000

Be Sociable, Share!