Inici » Nakabili

Nakabili

El joc Nakabili és jugat pels kaonde ila a Zàmbia. Aquest joc va ser descrit per primera vegada per Jim H. Chaplin el 1956. Es juga en taulers de 4×8. (1)

J. H. Chaplin va passar cinc anys com a meteoròleg a Rhodèsia del Nord (actual Zàmbia) i va ser Inspector de Monuments Nacionals allà durant quatre anys. (2)

Aquest joc té el mateix sistema de collita que el joc conegut com Mulabalaba o Mulalalaba (també descrit per primera vegada per Chaplin l’any 1956) però a més a més disposa d’una collita complementària.

Regles resumides del joc

tauler: 4×8 (quatre files de vuit forats).
peces: es requereixen 58 llavors (29 per jugador).
disposició inicial: dues llavors en cada forat excepte el forat a mà esquerra de la fila interna que es deixa buit, i el forat a la seva dreta tan sols amb una llavor.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns inicia un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les files pròpies. Les llavors es sembren una a una en els forats següents. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat que conté alguna llavor, el seu contingut es distribueix en una nova volta. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit, el torn acaba. Si tots els forats tenen llavors solitàries excepte un que en té just dues, aquest s’anomena mutwi (el cap) i s’ha de moure.
collita: en les files de l’adversari. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna pròpia i el forat de l’adversari oposat a aquest forat conté alguna llavor, aleshores les llavors del forat oposat de l’adversari de la fila interior i de la fila exterior, si n’hi ha, es capturen i es retiren del tauler.
collita complementària: a més, qualsevol jugador que ha aconseguit fer una collita per primera vegada també captura el contingut de dos dels altres forats de l’oponent. Després de la segona i subsegüents collites, qualsevol jugador que ha aconseguit una collita també captura el contingut d’un altre dels forats de l’oponent.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no disposa de llavors en les seves files pròpies. El jugador oponent captura i retira les llavors restants en el propi costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 4×8, és a dir, quatre files de vuit forats, amb dues llavors en cada forat al començament de la partida excepte el forat a mà esquerra de la fila interna que es deixa buit, i el forat a la seva dreta tan sols amb una llavor. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Nakabili. Les 2 files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files inferiors de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 9 al 16 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 8 s’anomenen files externes.

Nakabili

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Nakabili es necessiten 58 llavors (29 per jugador).

NOTES

(1) CHAPLIN, J. H. A Note on Mancala Games in Northern Rhodesia. A: Man: The Journal of the Royal Anthropological Institute 1956; 56 (12): 168-170.
(2) CHAPLIN, J. H. (1962). Wiving and Thriving in Northern Rhodesia. Africa, 32, pp 111-122. doi:10.2307/1158179. <http://dx.doi.org/10.2307/1158179>

Be Sociable, Share!