Inici » Mulabalaba

Mulabalaba

El joc Mulabalaba és jugat pels lozi i els toka a Zàmbia. Aquest joc va ser descrit per primera vegada per Jim H. Chaplin el 1956 . Els lozi juguen al Mulabalaba en taulers 4×6 o 4×8. Per altra banda, els toka juguen en taulers 4×12 o 4×16. (1)

J. H. Chaplin va passar cinc anys com a meteoròleg a Rhodèsia del Nord (actual Zàmbia) i va ser Inspector de Monuments Nacionals allà durant quatre anys. (2)

També és conegut com Mulalalaba a Victoria Falls, Zimbabwe, on es juga en taulers de 4×6 i 4×7. (3) 

Regles resumides del joc

tauler: 4×6 o 4×8 (quatre files de sis o vuit forats). També 4×12 o 4×16 (quatre files de dotze o setze forats).
peces: depèn del tauler. És a dir, es requereixen 48 llavors (24 per jugador) en un tauler 4×6 amb 2 llavors en cada forat;  es requereixen 64 llavors (32 per jugador) en un tauler 4×8 amb 2 llavors en cada forat; es requereixen 96 llavors (48 per jugador) en un tauler 4×12 amb 2 llavors en cada forat; es requereixen 128 llavors (64 per jugador) en un tauler 4×16 amb 2 llavors en cada forat.
disposició inicial: 2 llavors, a vegades 3, en cada forat. Cada jugador té dues files.
direcció sembra: direcció anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les dues files pròpies, habitualment en la fila externa a mà esquerra. Les llavors es sembren una a una en els forats següents. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat que conté alguna llavor, el seu contingut es distribueix en una nova volta. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit, el torn acaba. Quan un jugador sols té llavors solitàries en el seu costat del tauler, ha de moure, si és possible, una llavor solitària a un forat adjacent que contingui una altra llavor, aleshores agafa les dues llavors i les sembra a continuació.
collita: en les files de l’adversari. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna pròpia i el forat de l’adversari oposat a aquest forat conté alguna llavor, aleshores les llavors del forat oposat de l’adversari de la fila interior i de la fila exterior, si n’hi ha, es capturen i es retiren del tauler.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no disposa de llavors en les dues files pròpies. L’adversari captura i retira les llavors restants en el propi costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 4×6, 4×8,  4×12 o 4×16, és a dir, quatre files de sis, vuit, dotze o setze forats, amb dues llavors en cada forat al començament de la partida (és el més habitual). També es juga amb tres llavors en cada forat. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Mulabalaba o Mulalalaba. Les 2 files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files inferiors de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 7 al 12 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris.Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 6 s’anomenen files externes.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Mulabalaba es necessiten 48 llavors (24 per jugador) en un tauler 4×6 amb 2 llavors en cada forat; es requereixen 64 llavors (32 per jugador) en un tauler 4×8 amb 2 llavors en cada forat; es necessiten 96 llavors (48 per jugador) en un tauler 4×12 amb 2 llavors en cada forat; es requereixen 128 llavors (64 per jugador) en un tauler 4×16 amb 2 llavors en cada forat.

NOTES I MÉS INFORMACIÓ

(1) CHAPLIN, J. H. A Note on Mancala Games in Northern Rhodesia. A: Man: The Journal of the Royal Anthropological Institute 1956; 56 (12): 168-170.
(2) CHAPLIN, J. H. (1962). Wiving and Thriving in Northern Rhodesia. Africa, 32, pp 111-122. doi:10.2307/1158179. <http://dx.doi.org/10.2307/1158179>
(3) Tal i com va explicar Miqui Giménez a Jordi Climent, desembre de 2014.

Dos homes juguen al Mulalalaba a Victoria Falls, Zimbabwe, 2012. Foto cortesia de Miqui Giménez. Pàgines centrals Món aualé Vol.4 Núm.1 gener-març 2015.

Taulers de 4×6 i 4×7 per a jugar al Mulalalaba a Victoria Falls, Zimbabwe, 2012. Foto cortesia de Miqui Giménez.

Dos homes juguen al Mulalalaba a Victoria Falls, Zimbabwe, 2012. Foto cortesia de Miqui Giménez.

Be Sociable, Share!