Inici » Msuwa

Msuwa

El joc Msuwa és jugat pels manyanja a Malawi i Moçambic en taulers que tenen un rang de 4×10 a 4×20. El nombre de llavors varia en relació al nombre de forats.

Aquest joc va ser descrit per primera vegada l’any 1913 a “Native Games of Central Africa” per Meredith G. Sanderson (Metge del servei mèdic colonial durant el període de la dominació colonial britànica a Nyasalandia, antic nom de Malawi). (1)

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×10, 4×12, fins a 4×20, quatre files de deu, dotze fins a vint forats.
núm. peces: en un tauler de 4×10 calen 74 llavors (37 per jugador), en un tauler de 4×12 calen 90 llavors (45 per jugador), en un tauler de 4×20 calen 154 llavors (77 per jugador).
disposició inicial: 2 llavors en cada forat excepte els forat de l’extrem dret de la fila interior de cada jugador que es deixen buits i sols una llavor en el forat següent al forat buit de l’extrem dret de la fila interior de cada jugador.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les dues files pròpies que continguin dues o més llavors. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents. Si l’última llavor d’una volta cau en un forat que contingui alguna llavor en qualsevol de les dues files pròpies, el jugador continua sembrant. El jugador agafa aquestes llavors i les mou una a una des del forat següent i una nova volta comença i sembra les llavors fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit. Quan un jugador es queda només amb forats que tenen una o cap llavor, només les podrà desplaçar a forats buits (no podrà acumular 2 llavors en un sol forat).
collita: només en territori de l’adversari. Quan la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna, es mira si l’altre jugador té llavors al mateix forat de la seva fila interna. En cas afirmatiu, es cullen aquestes llavors. Si hi ha hagut captura a la fila interna de l’adversari i al forat del darrera (a la fila externa de l’adversari) també hi ha llavors, també es cullen. Cada vegada que un jugador fa una captura també té dret de capturar el contingut de dos forats qualsevol de l’adversari (ja sigui en la fila externa o interna). Les captures es retiren del tauler. Quan la darrera llavor cau en forat buit de la fila externa pròpia, no hi ha captura i es passa el torn a l’altre jugador.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador es queda sense cap llavor.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Aquest joc es juga en taulers de 4 files amb un nombre variable de forats: 10, 12, fins a 20. Es col·loquen 2 llavors en cada forat excepte els forat de l’extrem dret de la fila interior de cada jugador que es deixen buits i sols una llavor en el forat següent al forat buit de l’extrem dret de la fila interior de cada jugador. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica de la disposició inicial del Msuwa en un tauler de 4×10. Les dues files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades a cada costat del tauler de l’11 al 20 s’anomenen files interiors. És la zona de contacte entre ambdós territoris. Les files numerades a cada costat del tauler de l’1 al 10 s’anomenen files exteriors.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra,… com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes fitxes “llavors” encara que siguin pedres o altres objectes.  Per a un tauler de 4×10 es necessiten 74 llavors (37 per jugador).

NOTES

(1) SANDERSON, Meredith G. Native Games of Central Africa A: Journal of the Royal Anthropological Institute. London, 43, 1913, pp. 726-736.

MÉS INFORMACIÓ

RUSS, L. The complete mancala games book. Marlowe & Company, New York, 2000.

Be Sociable, Share!