Inici » Katro

Katro

El joc Katro és jugat a Madagascar pels betsileo a Ianjanina, en la localitat de Fianarantsoa, segons Alex J. De Voogt (1)

 

 

 

 

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×4, 4×6, 6×3 i 6×6, quatre files de quatre forats, quatre files de sis forats, sis files de tres forats i sis files de sis forats.
peces: 32 (16 per jugador) en un tauler de 4×4 amb 2 llavors en cada forat; 48 (24 per jugador) en un tauler de 4×4 amb 3 llavors en cada forat; 48 (24 per jugador) en un tauler 4×6 amb 2 llavors en cada forat; 72 (36 per jugador) en un tauler de 4×6 amb 3 llavors en cada forat.

Els jocs Katro 4×4 o 4×6 tenen regles de joc idèntiques al Katra. Els jocs Katro 6×3 o 6×6 tenen les addicions següents:

tauler: 6×3, 6×6, sis files amb tres forats i sis files amb sis forats.
peces: 36 (18 per jugador) en un tauler 6×3 amb 2 llavors en cada forat; 72 (36 per jugador) en un tauler 6×6 amb 2 llavors en cada forat.
disposició inicial: 2 llavors en cada forat. Cada jugador té tres files.
direcció sembra: direcció horària i anti-horària. Els jugadors poden triar la direcció horària o anti-horària al començament de cada moviment.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat en la fila externa pròpia (la més propera). Els jugadors estan obligats a començar el moviment des d’un forat de la fila externa si és possible. En el cas que aquesta fila estigui buida, cal començar des de la fila central. Si aquesta fila també estigués buida, caldria començar des de la fila interna.  El moviment que es descriu al sembrar es diu bustrofèdic, és a dir,  s’alternen moviments de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta, en direccions oposades, des de la fila externa a la fila central i d’aquesta a la fila interna. Un cop s’arriba a la fila interna, el moviment retorna a la fila externa creuant la fila central però sense sembrar-hi. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit. Però si es cau en un forat ocupat, es continua. Si el forat ocupat està en la fila externa o en la fila central (les dues més properes), el jugador continua i agafa el contingut d’aquest forat i el sembra de nou fins que l’última llavor caigui en un forat buit. Un jugador pot moure les llavors solitàries per començar un moviment i no és obligatori triar-ne un que provoqui una captura.
collita: si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila interna i el forat oposat conté llavors, aleshores aquestes llavors del forat oposat són afegides al forat propi de la fila interna i el jugador agafa totes aquestes llavors i continua el moviment. Si el forat de la fila interna està buit, no es pot capturar, excepte quan tota la fila interna està buida, en aquest cas es permet capturar el forat oposat de la fila central. Si la fila central també està buida, es pot capturar el forat oposat de la fila externa. Si tan sols hi ha una llavor en un dels costats del tauler, aleshores està permès capturar “fent un pas” des de la fila externa a la central i de la central a la fila interna sense fer el moviment bustrofèdic. La llavor que arriba ala fila interna d’aquesta manera afegeix les llavors capturades en la collita i continua el moviment com de costum.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba quan…: totes les llavors de l’oponent són capturades.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

taulers 6×3 i 6×6

Es col·loquen 2 llavors en cada forat. Es pot veure una representació esquemàtica de la disposició inicial del joc Katro en el diagrama següent amb un tauler de 6×6. Les tres files superiors pertanyen al jugador A. Les tres files inferiors pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 13 al 18 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler del 7 al 12 s’anomenen files centrals. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 6 s’anomenen files exteriors.

peces

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”, malgrat siguin pedres o altres objectes. El joc Katro es juga amb 72 llavors (36 per jugador) en un tauler 6×6, i es col·loquen 2 llavors en cada forat; 36 llavors (18 per jugador) en un tauler 6×3, i també es col·loquen 2 llavors en cada forat.

NOTES

(1) DE VOOGT, Alex J. 1999. Distribution of mancala board games: a methodological inquiry. A: Board Games Studies 2, pp. 104-114.

Be Sociable, Share!