Inici » Katra

Katra

El joc Katra és jugat a Madagascar pels sakalava a la localitat de Mahajanga. Segons Alex J. De Voogt, hi ha variants conegudes com Katra Paika, Katra Tsotra, Katra Kroba o Katra Be. El joc es coneix normalment com Katra o Katro. (1)

 

 

 

 

Regles resumides del joc

tauler: 4×4 i 4×6, quatre files de quatre forats i quatre files de sis forats.
peces: 32 (16 per jugador) en un tauler de 4×4 amb 2 llavors en cada forat; 48 (24 per jugador) en un tauler de 4×4 amb 3 llavors en cada forat; 48 (24 per jugador) en un tauler 4×6 amb 2 llavors en cada forat; 72 (36 per jugador) en un tauler de 4×6 amb 3 llavors en cada forat.
disposició inicial: 2 llavors en cada forat és més habitual. Els jugadors també juguen amb 3 llavors en cada forat. Cada jugador té dues files.
direcció sembra: direcció horària o anti-horària. Els jugadors poden triar la direcció horària o anti-horària al començament de cada moviment.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Cada jugador per torns comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les dues files pròpies. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit. Però si es cau en un forat ocupat, es continua. Si el forat ocupat està en la fila externa (la més propera), el jugador continua i agafa el contingut d’aquest forat i el sembra de nou fins que l’última llavor caigui en un forat buit. Un jugador pot moure les llavors solitàries per començar un moviment i no és obligatori triar-ne un que provoqui una captura.
collita: si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila interna i el forat oposat conté llavors, aleshores aquestes llavors del forat oposat són afegides al forat propi de la fila interna i el jugador agafa totes aquestes llavors i continua el moviment. Si el forat de la fila interna està buit, no es pot capturar, excepte quan tota la fila interna està buida, en aquest cas es permet capturar el forat oposat de la fila externa.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan totes les llavors de l’oponent són capturades.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Habitualment es juga en un tauler de 4×4 o 4×6, és a dir, quatre files de quatre forats o quatre files de sis forats, amb dues llavors en cada forat al començament de la partida (és més habitual). També es juga amb tres llavors en cada forat. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Katra. Les 2 files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files inferiors de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 7 al 12 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris.Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 6 s’anomenen files externes.

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Katra es necessiten 32 llavors (16 per jugador) en un tauler de 4×4 jugat amb 2 llavors en cada forat; 48 llavors (24 per jugador) en un tauler de 4×4 jugat amb 3 llavors en cada forat; 48 llavors (24 per jugador) en un tauler 4×6 jugat amb 2 llavors en cada forat; 72 llavors (36 per jugador) en un tauler de 4×6 jugat amb 3 llavors en cada forat.

NOTES

(1) DE VOOGT, Alex J. 1999. Distribution of mancala board games: a methodological inquiry. A: Board Games Studies 2, pp. 104-114.

Be Sociable, Share!