Inici » Katra mpantsaka

Katra mpantsaka

El Katra mpantsaka és un joc mancala jugat pels sakalava a Madagascar en taulers (anomenats de diverses maneres: fanaovan-katra, fikatrahana, laharana o fanga), que tenen quatre files de vuit forats. El joc va ser descrit per primera vegada per André-Jean Dandouau l’any 1909. (1) A diferència del Katra gorobaka, també descrit per Dandouau, en aquest joc es captura només el contingut del forat oposat de la fila interna de l’adversari, a no ser que tots els forats de la fila interna de l’adversari estiguin buits. En aquest cas es pot capturar el contingut dels forats de la fila externa de l’adversari.

Alex J de Voogt (2) va descriure l’any 1999 un joc anomenat Katra amb les mateixes regles però jugat en taulers de 4×4 i 4×6, és a dir, quatre files de quatre forats i quatre files de sis forats. En aquest joc descrit per De Voogt és habitual col·locar dues llavors per forat en la disposició inicial. Tot i que els jugadors també disposen tres llavors en cada forat al començament de la partida.

Regles resumides del joc

tauler: quatre files de vuit forats (4×8).
peces: 64 llavors (32 per jugador).
disposició inicial: 2 llavors en cada forat.
direcció sembra: direcció horària o anti-horària. Els jugadors poden triar la direcció al començament de cada moviment que no es pot canviar durant el torn.
sembra: volta múltiple (o encadenada). El primer jugador comença un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de la fila interior o exterior pròpia. Les llavors es col·loquen una a una en els forats següents fins que la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit (aquesta acció s’anomenen “mandri“, és a dir: dormir). El torn acaba. Un jugador pot moure les llavors solitàries per començar un moviment i no és obligatori triar-ne un que provoqui una captura. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila externa (la més propera), el jugador continua i agafa el contingut d’aquest forat i el sembra de nou fins que l’última llavor caigui en un forat buit.
collita: les llavors capturades no es retiren del tauler, es reintrodueixen al costat propi. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila interna i el forat oposat de l’adversari de la fila interna conté llavors, aleshores el contingut és afegit al forat propi de la fila interna i el jugador agafa aquestes llavors i continua el moviment en la mateixa direcció des del forat següent. Es poden fer diverses collites al llarg del mateix torn de joc. Quan les llavors es capturen es diu “homana” (es mengen).
Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat ocupat en la fila interna i tots els forats de la fila interna de l’adversari estan buits, i el forat corresponent de la fila extrena de l’adversari conté llavors, aquestes són capturades. Aquest contingut s’afegeix al forat propi de la fila interna i el jugador agafa aquestes llavors i continua el moviment en la mateixa direcció des del forat següent. Es poden fer diverses collites al llarg del torn.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari. El perdedor s’anomena “kamo” (gandul).
el joc acaba…: quan totes les llavors de l’oponent són capturades.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 4×8, és a dir, quatre files de vuit forats, amb dues llavors en cada forat al començament de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Katra mpantsaka. Les 2 files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files inferiors de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 9 al 16 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 8 s’anomenen files externes.

Katra gorobaka

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Katra mpantsaka es necessiten 64 llavors (32 per jugador).

NOTES:

(1) DANDOUAU, André-Jean. Jeux Malgaches: Jeu du Katra. A: Bulletin de l’Académie Malgache 1909; 7: 81-97.
(2) DE VOOGT, Alex J. 1999. Distribution of mancala board games: a methodological inquiry. A: Board Games Studies 2, pp. 104-114.

Be Sociable, Share!