Inici » Kanona

Kanona

El joc Kanona és jugat pels lunda a Zàmbia, al Mwinilunga District. Aquest joc va ser descrit per primera vegada per Jim H. Chaplin el 1956. Els lunda juguen al Kanona en taulers de 4×8, és a dir quatre files de vuit forats. (1)

J. H. Chaplin va passar cinc anys com a meteoròleg a Rhodèsia del Nord (actual Zàmbia) i va ser Inspector de Monuments Nacionals allà durant quatre anys. (2)

Aquest joc té el mateix sistema de collita que el joc conegut com Mulabalaba o Mulalalaba (també descrit per primera vegada per Chaplin l’any 1956) però a més a més disposa d’una collita complementària.

Regles resumides del joc

tauler: 4×8 (quatre files de vuit forats).
peces: es requereixen 64 llavors (32 per jugador).
disposició inicial: dues llavors en cada forat.
direcció sembra: anti-horària.
sembra: volta múltiple (o encadenada). Abans que el joc comenci el jugador que mou en primer lloc pren el contingut de quatre dels forats de l’oponent. L’oponent pren el mateix nombre de llavors del jugador que comença. Aleshores cada jugador per torns inicia un moviment agafant el contingut de qualsevol forat de les files pròpies. Les llavors es sembren una a una en els forats següents. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat que conté alguna llavor, el seu contingut es distribueix en una nova volta. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit, el torn acaba. Quan un jugador sols té llavors solitàries en el seu costat del tauler, ha de moure, si és possible, una llavor solitària a un forat adjacent que contingui una altra llavor, aleshores agafa les dues llavors i les sembra a continuació.
collita: en les files de l’adversari. Si la darrera llavor d’una volta cau en un forat buit de la fila interna pròpia i el forat de l’adversari oposat a aquest forat conté alguna llavor, aleshores les llavors del forat oposat de l’adversari de la fila interna i de la fila externa, si n’hi ha, es capturen i es retiren del tauler.
collita complementària: cal afegir que el jugador que ha fet una collita, a més, també captura les llavors contingudes en dos dels altres forats de l’adversari i aquestes també es retiren del tauler.
objectiu del joc: capturar totes les llavors de l’adversari.
el joc acaba…: quan un jugador no disposa de llavors en les seves files pròpies. El jugador oponent captura i retira les llavors restants en el propi costat del tauler.

DISPOSICIÓ DE LES LLAVORS EN EL TAULER

tauler

Es juga en taulers de 4×8, és a dir, quatre files de vuit forats, amb dues llavors en cada forat al començament de la partida. En el diagrama següent es pot veure una representació esquemàtica del joc Kanona. Les 2 files superiors pertanyen al jugador A. Les dues files inferiors de sota pertanyen al jugador B. Les files numerades en cada costat del tauler del 9 al 16 s’anomenen files internes. És la zona de contacte entre els dos territoris. Les files numerades en cada costat del tauler de l’1 al 8 s’anomenen files externes.

Kanona

peces de joc

En els jocs mancala les peces de joc no tenen un valor determinat. El seu color, mida i forma no són importants. És freqüent utilitzar pedres, llavors, petites conquilles, excrements de cabra, … com si fossin fitxes. En general anomenem a aquestes peces “llavors”. En el joc Kanona es necessiten 64 llavors (32 per jugador).

NOTES

(1) CHAPLIN, J. H. A Note on Mancala Games in Northern Rhodesia. A: Man: The Journal of the Royal Anthropological Institute 1956; 56 (12): 168-170.
(2) CHAPLIN, J. H. (1962). Wiving and Thriving in Northern Rhodesia. Africa, 32, pp 111-122. doi:10.2307/1158179. <http://dx.doi.org/10.2307/1158179>

Be Sociable, Share!